Các giai đoạn của đời sống cầu nguyện Công giáo

Thánh Têrêsa Lisieux viết: “Cầu nguyện là sự trào dâng của trái tim. Đó là tầm nhìn đơn giản hướng về Thiên Đàng, là tiếng kêu của sự nhận biết và tình yêu, đón nhận cả thử thách và niềm vui.” (Manuscrits autobiographiques, C 25r)

Thánh Gioan Damas viết: “Cầu nguyện là nâng cao tâm trí lên Thiên Chúa hoặc cầu xin những điều tốt lành từ Thiên Chúa.” (Defide orth. 3,24: PG 94, 1089C)

Thánh Augustinô viết: “Cầu nguyện là cuộc gặp cơn khát của Thiên Chúa với chúng ta. Thiên Chúa khao khát chúng ta có thể khao khát Ngài.” (Deversis quaestionibus octoginta tribus 64,4: PL 40, 56)

I. CẦU NGUYỆN CÓ RẤT NHIỀU ĐIỀU

Ngoài Bí tích Thánh Thể, không có phương diện nào được xem xét nhiều hơn là đức tin của chúng ta ngoài việc cầu nguyện. Các thánh và các nhà thần bí đã đề xuất vô số phương pháp, phụng vụ, cách nói, tư thế và bài hát để giúp chúng ta nghiên cứu sâu hơn về việc cầu nguyện. Có đủ tài liệu dành cho việc học cách cầu nguyện có thể chất đầy một thư viện cỡ nhà thờ lớn gấp mười hai lần.

Bạn đang ở đâu trong đời sống cầu nguyện phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Trạng thái tâm hồn, niềm khao khát thánh thiện, xu hướng phân tâm, cảm xúc, trí tuệ, ý chí, thời gian, v.v…

Nhưng trong một kế hoạch vĩ đại về sự vật, lời cầu nguyện không phải là một tập hợp các chỉ số hay lời tụng niệm được nói ra – đó là lời kêu gọi. Thư Phaolô gửi người Rôma cho chúng ta biết: “Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả.” (Rm 8:26)

Những “tiếng rên siết khôn tả” thúc giục tâm hồn chúng ta mỗi giây phút trong đời sống. do đó đòi hỏi phải có phản ứng từ phía chúng ta.

II. CÁCH PHẢN ỨNG ĐƯỢC COI LÀ LỜI CẦU NGUYỆN

Giáo hội Công giáo dạy rằng có những bước nhất định mà chúng ta được Chúa Thánh Thần kêu gọi đi vào đời sống cầu nguyện sâu sắc hơn và có ý nghĩa hơn. Đó là:

1. Cầu Nguyện Thanh Âm

Khi còn trẻ, chúng ta được dạy cầu nguyện bằng cách nói với Chúa bằng miệng. Chúng ta ghi nhớ những lời cầu nguyện, thuộc lòng và trò chuyện với Chúa khi trò chuyện im lặng hoặc nghe được. Chúng ta cũng có thể hát, đọc kinh Mân Côi hoặc đọc các Giờ Kinh Phụng Vụ theo phương pháp cầu nguyện này. Thật vậy, lời cầu nguyện lớn nhất trong số tất cả các lời cầu nguyện là Thánh Lễ, được cử hành với lời nói và phù hợp với lĩnh vực này.

Cầu Nguyện Thanh Âm là nơi chúng ta bắt đầu đời sống cầu nguyện.

2. Cầu Nguyện Suy Niệm

Cầu nguyện suy niệm đưa lời cầu nguyện bằng giọng nói lên một bước cao hơn và kết hợp lời nói với sự tưởng tượng của lời cầu nguyện. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh và đặt mình vào những khung cảnh như thể chúng ta đang có một ví dụ về việc cầu nguyện suy niệm. Lectio Divina là đọc vài câu Kinh Thánh và suy niệm trong thinh lặng, đó là cầu nguyện suy niệm. Trong phương pháp này, Chúa Thánh Thần không chỉ thúc giục chúng ta đáp lại, mà còn mời gọi chúng ta tham dự vào đời sống đức tin. Nhờ Chúa Giêsu Kitô, qua Ngài mà mọi lời cầu nguyện được dâng, chúng ta học cách noi gương Ngài.

Cầu nguyện suy niệm là bước thứ hai để đạt tới đời sống cầu nguyện sâu sắc hơn.

3. Cầu Nguyện Chiêm Niệm

Cầu nguyện chiêm niệm lấy các nguyên tắc cơ bản của lời cầu nguyện bằng giọng nói, kiến thức thu được từ việc cầu nguyện suy niệm và kết hợp với sự hiểu biết siêu hình về quyền năng, kiến thức, sức mạnh và tình yêu bao trùm của Thiên Chúa. Nhờ ơn khôn ngoan, người chiêm niệm có thể nhìn ra thế giới và nhìn thấy không chỉ vẻ đẹp của thiên nhiên được tạo ra, mà còn cả bầu trời trong đó. Nhờ chiêm niệm, toàn thế giới được Chúa Thánh Thần soi sáng. Người ta nhìn mọi thứ như Chúa nhìn thấy, và đáp lại như Chúa đáp lại – với sự tuôn trào thiêng liêng của tình yêu.

4. Cầu Nguyện Tích Cực

Cầu nguyện tích cực lấy những gì học được từ việc cầu nguyện thanh âm, cầu nguyện suy niệm, cầu nguyện chiêm niệm và áp dụng nó vào thế giới qua việc bác ái. Tình yêu thương trở thành biểu hiện trong hành động của chúng ta dù chúng nhỏ như nụ cười hoặc lớn như việc vĩnh thệ trong đời sống tu trì. Trao tặng thời gian, tài năng và kho tàng của mình là cách chúng ta cho thế giới thấy rằng chúng ta là người Công giáo. Đó là thứ mang lại đời sống đức tin cho chúng ta. Thật vậy, Thánh Giacôbê nói: “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết.” (Gc 2:17)

Vậy thì cầu nguyện còn hơn cách tổng hợp các phương pháp và đặc điểm của chúng ta.

Đó là một loạt các cuộc đối thoại mà chúng ta có với người khác, với chính mình và với Thiên Chúa.

Đó là ước muốn hành động, cũng như các hành động (hoặc không hành động) tiếp theo.

Đó là sự tương tác của chúng ta với thiên nhiên.

Đó là tư tưởng đơn giản hoặc phức tạp.

Đó là sự hiểu biết về kiến thức đã học và sự khôn ngoan để biết phải làm gì với trí thông minh.

Đó là việc cầu xin và nhận lãnh ân sủng.

Đó là sức mạnh và khả năng tiếp tục khi cuộc sống khó khăn.

Đó là sự phấn chấn của niềm hân hoan khi nghe tin vui.

Tóm lại, cầu nguyện không chỉ là một điều. Cầu nguyện là tất cả.

T.J. BURDICK

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)