Thứ Tư Lễ Kính Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô Tông Đồ: Thầy là Đức Kitô

Thái Hà (29.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. (Mt 16,13-19)

Hôm nay, Giáo Hội mừng kính kễ thánh Phêrô và thánh Phaolô. Bài Tin Mừng thuật lại các cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Qua đó, Chúa Giêsu muốn biết dân chúng và các môn đệ hiểu Người như thế nào sau ba năm Người đi rao giảng. Và cuối cùng Phêrô đã thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Lúc bấy giờ, chắc chắn Phêrô cũng chưa hiểu hết được con đường thập giá mà Chúa Giêsu phải đi để cứu chuộc nhân loại. Vì thế sau đó, ông đã có những giây phút yếu đuối chối bỏ người Thầy yêu mến của mình. Nhưng vượt lên tất cả, Phêrô đã ý thức về con người tội lỗi của mình và xác tín mạnh mẽ để gắn bó với Chúa. Cùng với các thánh Tông đồ, mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy luôn ý thức tuyên xưng niềm tin vào Chúa, chính là nguồn mạch của sự hiệp nhất và của sự vững bền trong Giáo Hội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì được ân phúc làm con cái Chúa và là thành phần của Giáo Hội. Xin cho con biết tiến bước theo các môn đệ khi xưa trên con đường theo Đức Giêsu với một niềm tin mạnh mẽ, nhiệt huyết để đem Tin Mừng Chúa đến với mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.