Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên: Các con đừng sợ

Thái Hà (09.07.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: […] “Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời”. (Mt 10,24-33)

Qua Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu tiếp tục tiên báo về sự bách hại sẽ xảy đến cho người môn đệ và động viên họ đừng sợ hãi. Bởi chính khi bị bách hại là lúc họ được thông phần vinh quang với Thầy Giêsu của mình. Quan trọng hơn, những kẻ bách hại chỉ giết được thân xác nhưng không giết được linh hồn người môn đệ của Chúa. Bất cừ điều gì xảy đến cho người môn đệ đều trong kế hoạch quan phòng và yêu thương của Thiên Chúa. Nếu họ vẫn trung thành làm chứng cho Chúa Giêsu trước mặt người đời thì Người cũng sẽ cho họ thông phần vinh quang trước mặt Thiên chúa. Lời Chúa hôm nay còn mời gọi chúng ta can đảm làm chứng cho cho Chúa trong thực tế đời sống, qua từng cử chỉ hằng ngày để tuyên xưng mình là con cái Chúa; không ngại ngùng hay che giấu mình là người Công giáo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu thế nào là tình yêu đích thực của người môn đệ. Để từ đó, chúng con được kết hiệp với Người trên con đường mà Chúa đã đi bằng cuộc đời nghèo khó, chấp nhận bách hại, thập giá và can đảm tuyên xưng niềm tin của mình qua đời sống hằng ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.