8 nữ tu Dòng Đaminh Bắc Ninh tuyên khấn trọn đời

Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã chủ sự thánh lễ tuyên khấn trọng đời và mừng kỷ niệm ngân khánh khấn dòng của các nữ tu Dòng Đaminh vào sáng thứ Tư, 15.07.2020.

Có 8 nữ tu tuyên khấn trọn đời và 7 nữ tu mừng kỷ niệm ngân khánh khấn dòng. Thánh lễ được tổ chức tại nhà thờ Giáo xứ Xuân Hòa, Giáo phận Bắc Ninh (Gần tu viện chính của Hội Dòng).

Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha Cosma lấy lại lời của thánh Phaolô mời gọi mọi người nên thánh trong ơn gọi riêng của mình. Nên thánh trong đời sống tu trì, nên thánh trong ơn gọi hôn nhân gia đình. Chúa kêu gọi thì Chúa cũng ban ơn, để chu toàn ơn gọi mà Chúa đã kêu gọi.

8 khấn sinh tuyên ba lời khấn dòng theo tu luật thánh Augustinô trong tay sơ Maria Chu Thị Dâng, Tổng quyền Dòng Đaminh Bắc Ninh. Trong nghi thức khấn dòng, các nữ tu cũng phủ phục trước bàn thờ và cộng đoàn hát kinh cầu các thánh. Xin các thánh nam nữ trên Thiên Quốc cầu thay nguyện giúp và gìn giữ các khấn sinh.

Được biết, Dòng Đaminh nữ do các cha thừa sai Đaminh thành lập vào năm 1715 tại Đông Đàng Ngoài. Hội dòng Đaminh Bắc Ninh mới kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm 2019. Hiện Hội Dòng có hơn 100 nữ tu đang phục vụ tại nhiều cộng đoàn khác nhau tại Giáo phận Bắc Ninh. Sơ Maria Chu Thị Dâng hiện đang làm Bề Trên Tổng Quyền của Hội Dòng.

Truyền Thông Thái Hà

Hìn: FB Dòng Đaminh Bắc Ninh