90 năm trước, ba thừa sai DCCT Canada đầu tiên đến Việt Nam

Hai cha: Cousineau, Larouche, và Thầy Thomas đến Huế, Việt Nam vào ngày 30.11.1925

Thái Hà (30.11.2015) – Hôm nay (30.11.2015) tỉnh DCCT Việt Nam kỷ niệm đúng 90 năm ba thừ sai DCCT Canada đến Việt Nam (30.11.1925 – 30.11.2015). Chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn vài dòng ngắn gọn về biến cố này và những hoạt động mà Tỉnh DCCT Việt Nam đã và đang lựa chọn trong những năm gần đây. Cám ơn quý vị đã và đang cầu nguyện, đồng hành và hợp tác với các tu sĩ thuộc Tỉnh DCCT Việt Nam để các ngài chu toàn nhiệm vụ Chúa đã trao phó qua tôn chỉ và mục đích của Dòng đã được thánh Anphongsô thành lập vào năm 1732.

Hình Thành và Phát Triển Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam:

Ngày 3o tháng 11 năm 1925, ba nhà thừa sai người Canada, đáp lại lời kêu gọi của Tòa Thánh đến Việt Nam.  Huế là vùng đất đầu tiên đặt nền móng cho Tỉnh Dòng, từ đó Dòng phát triển ra Hà Nội, Sài Gòn (hiện nay là nhà mẹ và là trung ương của Tỉnh Dòng), Đàlạt, Nha Trang … Sau biến cố 1975 có rất nhiều thay đổi, cho đến hiện nay, anh em Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hiện diện ở 25 địa điểm trên toàn quốc, có mặt tại 20 trên 26 Giáo Phận.

Số linh mục tu sĩ hiện nay (tháng 11 năm 2015)  là 331 người, gồm 218 Linh mục, 2 Phó tế vĩnh viễn, 28 thầy Trợ sĩ (đã khấn trọn), 83 sinh viên theo học Thần học và Triết học (trong đó có các thầy Phó tế chuyển tiếp)

Các Việc Tông Đồ Mục Vụ Của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam:

Với tôn chỉ “Loan báo tin mừng cho người nghèo, nhất là những người bị bỏ rơi hơn cả“, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam đã dấn thân trong các môi trường nghèo, những vùng sâu vùng xa, những nơi, những địa chỉ của sự nghèo đói bất công, và Tỉnh Dòng đã trở thành địa chỉ tìm đến của những người nghèo, những người bị áp bức.

Công hội Tỉnh năm 2000 đã xác định ba mục tiêu ưu tiên của công việc tông đồ:

 Loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa

 Thực hiện công việc tông đồ truyền thống: giảng Đại Phúc

 Loan báo Tin Mừng cho những người nghèo, nạn nhân của xã hội mới tại các đô thị.
Công hội Tỉnh năm 2006 tái xác định ba mục tiêu trên, tuy nhiên mục tiêu thứ nhất, Công hội Tỉnh 2006 thêm chi tiết:  Ưu tiên hàng đầu cho anh em Dân tộc ít người đang cư trú trên cao nguyên.

Công hội Tỉnh 2009 tiếp tục xác định ba mục tiêu ưu tiên, nhưng thêm vào đó, Công hội quan tâm đến cuộc lên tiếng để bảo vệ công lý và sự thật trên quê hương hiện nay.

Ưu tiên mục vụ hiện tại:

Hội Đồng Quản Trị Tỉnh DCCT Việt Nam đã chọn lựa các lãnh vực sau đây như là những ưu tiên tông đồ – mục vụ của Tỉnh Dòng trong nhiệm kỳ 2015-2018:

(1) Truyền giáo

(2) Đại phúc

(3) Loan báo Tin Mừng cho nạn nhân của xã hội hiện đại

(4) Hoạt động truyền thông

(5) Mục vụ di dân

(6) Mục vụ giới trẻ

(7) Đối thoại liên tôn

(8) Cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Theo tư liệu của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.