Tin Tức

Covid-19 và hy vọng của ngày mai

Những gì đã và đang diễn ra cho thấy rằng dường như đại dịch Covid-19 muốn thách thức và đánh đổ tất cả mọi hy vọng của chúng ta? Covid-19 và Hy Vọng Của Ngày Mai Trong cuốn sách nhỏ “Người Chữa Lành Vết Thương”[1] (The Wounded Healer), Henri J. M. …

Xem thêm