Suy Niệm

Đức Mẹ hồn xác lên trời

Thái Hà (14.08.2016) -Bằng Tông Hiến Munificentissimus Deus, ngày 1 tháng 11 năm 1950, trước mặt 40 Hồng Y, 300 Giám Mục khắp thế giới, nhiều Giáo sĩ, Tu sĩ và 400.000 giáo dân tại Công Trường Thánh Phêrô, Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã công bố tín điều "Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời"…

Xem thêm

Lời tạ ơn Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thái Hà (09.07.2016) - Chúng tôi đăng nơi đây chứng từ của những người chạy đến kêu cầu lòng thương xót của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Những lời tạ ơn vì những ơn lành Chúa ban qua bàn tay yêu dấu của Mẹ Maria với tất cả…

Xem thêm