Tag Archives: Gia đình

Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo chia sẻ về Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế giới về Gia đình

THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI VỀ GIA ĐÌNH (4 – 25/10/2015) Cảm nhận và suy tư + Giuse Đinh Đức Đạo Giám mục Phó Gp Xuân Lộc Từ ngày 4 – 25 tháng 10 năm 2015, cùng với Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi…

Xem thêm