Tag Archives: Trần Văn Luân

Một đời đeo “nghiệp” đàn nhà thờ

Học đàn từ năm lên bốn, sáu tuổi đã bắt đầu đệm đàn phụng vụ, ông là người đệm đàn thánh lễ an táng cho ba Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê, Giuse Maria Trịnh Văn Căn và ĐHY Phao-lô Giuse Phạm Đình Tụng. Ông cũng là người đệm đàn trụ cột ở…

Xem thêm