An bình với Đấng Tạo hóa và Hài hòa với Tạo vật

Trong thông điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Sáng tạo và Lễ hội Sáng tạo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về ý nghĩa Kinh thánh nói về Năm Thánh, như chủ đề của Mùa Lễ hội Sáng tạo, “Năm Thánh Trái đất” đã đề ra.

Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Lễ hội Mùa Sáng tạo bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 và kéo dài một tháng kết thúc vào ngày 4/10 ngày lễ kính thánh Phanxicô Assisi, Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra một suy tư sâu sắc về sự tôn trọng trái đất, các nguồn tài nguyên của trái đất, những tệ nạn do con người gây ra và nhu cầu về “công bằng phản hồi” chẳng hạn như xóa nợ cho các nước nghèo.

Tiếng kêu của trái đất và của người nghèo

Trong thông điệp, Đức Thánh Cha giải thích rằng “đại dịch đã dồn chúng ta vào ngã ba đường.” ĐTC nói: “Chúng ta phải sử dụng thời điểm quyết định này, để chấm dứt các mục tiêu và hoạt động lãng phí và phá hoại của chúng ta, đồng thời nuôi dưỡng các giá trị, kết nối và hoạt động mang lại sự sống. Chúng ta phải kiểm tra thói quen sử dụng năng lượng, tiêu thụ, vận chuyển và chế độ ăn uống. Chúng ta phải loại bỏ những lãnh vực lãng phí và phá hoại nền kinh tế của chúng ta, và vun góp những phương thức mang lại sự sống để buôn bán, sản xuất và vận chuyển hàng hóa.”

Đức Thánh Cha lưu ý “tiếng kêu của trái đất và của người nghèo càng ngày càng lớn và thống thiết hơn trong những năm gần đây”. Nhưng, ĐTC tiếp, thật tuyệt vời khi con người ta biết lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần mời gọi cá nhân, cũng như cộng đoàn trên khắp thế giới hãy cùng nhau để nâng đỡ người nghèo, bảo vệ đất đai và xây dựng lại ngôi nhà chung của chúng ta và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất ở giữa chúng ta. ĐTC nói tiếp, những người trẻ trong cộng đồng và người dân bản địa đang đi đầu trong việc đối phó với khủng hoảng sinh thái. Họ đang kêu gọi có một Năm Thánh dành cho trái đất và một sự khởi đầu mới, ý thức rằng “mọi sự có thể được thay đổi”.

Tham lam và tiêu xài lạm phát

Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta rằng “chúng ta không thể sống hài hòa với tạo vật, nếu chúng ta không có an bình với Đấng Tạo Hóa, Đấng là nguồn và là khởi nguyên của mọi vạn vật”. Năm Thánh là thời gian để một lần nữa nghĩ đến đồng loại của chúng ta, đặc biệt những người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất, để chia sẻ di sản chung của sự sáng tạo trong “tinh thần hòa đồng, không tranh giành nhưng trong tình thân chia sẻ vui tươi, hỗ trợ và bảo vệ nhau”.

Năm Thánh cũng là thời gian để lắng nghe trái đất, nghe tiếng nói của Đấng tạo hóa và trở về đúng vị trí của chúng ta trong trật tự mà Đấng tạo hóa đã dựng nên. Hãy nhớ rằng chúng ta là một thành phần của vũ hoàn này, chứ không phải là chủ nhân ông của nó.

Đức Thánh Cha nói: “Sự hủy hoại sinh thái, thảm họa biến đổi khí hậu và những thảm họa bất công mà đại dịch hiện nay ảnh hưởng đến người nghèo và dễ bị tổn thương, ” là một “lời cảnh tỉnh trước lòng tham và tiêu xài lãng phí của chúng ta”.

Đức Thánh Cha nói, Năm Thánh là thời gian để giải phóng những người bị áp bức, chẳng hạn như những người bản xứ đang bị đối diện với những bất công và những người đang phải cam chịu dưới nhiều hình thức nô lệ hiện đại, chẳng hạn như nạn buôn người và lạm dụng sức lao công của trẻ em…

Xóa bỏ nợ

Năm Thánh cũng là năm để sống công bằng và công lý, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến “lời mời gọi xóa bỏ nợ nấn cho các quốc gia nghèo đáng thương, để ghi nhận những hậu quả nghiêm trọng của các cuộc khủng hoảng y tế, xã hội và kinh tế mà các nước nghèo phải đối diện với hậu quả của cơn dịch Covid-19”.

Năm thánh cũng là dịp nhìn lại những đảm bảo cho các nước đang phát triển và các nước phát triển trên bình diện toàn cầu, trong khu vực hoặc bình diện quốc gia… Hầu các chính sách, luật pháp và đầu tư phải được tập trung vào lợi ích chung và đảm bảo được rằng các mục tiêu của xã hội và môi trường toàn cầu được đáp ứng…

(Tin Vatican)

Nguồn: http://www.vietcatholic.net/News/Html/258245.htm