Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp kết thúc chuyến hành hương khắp Ireland

Đức Giáo hoàng Phanxicô hôm 23/3/2016, làm phép linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Rôma, trước chuyến hành hương của bức ảnh trên khắp Ireland. (Ảnh: Osservatore Romano/EWTN News)

Thái Hà (20.05.2016) – Cssr.news – Chuyến hành hương qua 26 nhà thờ chính tòa (cathedrals) trên khắp Ireland của bức ảnh Ðức Hằng Cứu Giúp đã kết thúc hôm 15/5 vừa qua.

Bức ảnh – được Đức Giáo Hoàng Phanxicô làm phép tại Rôma – đã đi qua các nhà thờ chính tòa từ vùng Cork đến Derry, và các địa danh giữa hai vùng này. Điểm dừng chân cuối của cuộc hành hương là ở Clonard.

Chuyến hành hương của bức ảnh được bắt đầu từ ngày 4 tháng Tư đến 15 tháng Năm năm nay. Kể từ đầu tháng Tư, đã có hàng chục ngàn người đã đến và tôn kính ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp tại 26 nhà thờ chính toà.

Nhà thờ Thánh Phêrô ở Belfast là nhà thờ chính tòa cuối cùng nơi bức ảnh ghé thăm trong chuyến đi khắp Ireland, trước khi trở về tu viện Clonard.

Thánh lễ bế mạc chuyến hành hương của ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp đã được cử hành hôm 15/5/2016 ở tu viện Clonard, trùng với lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới hiện đang mừng Năm Thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp bắt đầu từ ngày 27/06/2015 kéo dài cho đến ngày 27/06/2016.

Cách đây gần 150 năm, vào ngày 11/12/1865, Đức Chân phước Giáo hoàng Piô IX đã uỷ thác Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) để họ phục hồi lòng sùng kính công khai bức Linh ảnh tại nhà thờ thánh Anphongsô ở Rôma.

Khi trao linh ảnh cho sự của các tu sĩ thừa sai DCCT, Đức Giáo hoàng Piô IX đã yêu cầu: “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ!”.

Trước đó vào thời kỳ loạn lạc ở Rôma từ năm 1798, bức ảnh nổi tiếng này đã bị rơi vào quên lãng và được đặt trong một nhà nguyện cá nhân.

Đức Thiện

Lễ bế mạc chuyến hành hương của ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp đã được cử hành hôm 15/5/2016 ở tu viện Clonard, trùng với lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Kể từ đầu chuyến hành hương vào tháng Tư, đã có hàng chục ngàn người đã đến và tôn kính ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp tại 26 nhà thờ chính toà. Ảnh chụp ở Limerick (29/3/2016).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.