Anh em linh mục cùng lớp khấn dòng dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông cố Anton Nguyễn Quyết Tiến

Lúc 19 giờ 00 hôm nay, tại nhà thờ Giáo họ Tân Thành, thuộc Giáo xứ Tùng Thiện, Giáo phận Phát Diệm, anh em linh mục cùng lớp khấn với cha Phêrô Nguyễn Lương Bằng, C.Ss.R đã dâng thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho ông cố Antôn Nguyễn Quyết Tiến.

Ông cố Antôn là thân phụ của cha Phêrô Nguyễn Lương Bằng, Dòng Chúa Cứu Thế; thầy Giacôbê Nguyễn Văn Công, Dòng Thương Khó Chúa Giêsu ; sơ Maria Nguyễn Thị Kim, Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm.

Ngoài các linh mục cùng lớp khấn với cha Phêro Nguyễn Lương Bằng còn một số linh mục khác thuộc Dòng Chúa Cứu Thế cũng như Dòng Thương Khó Chúa Giêsu.

Ông Cố Antôn Nguyễn Quyết Tiến sinh ngày 13.06.1942 tại Kim Tân, Kim Sơn, Ninh Bình, đã được Chúa gọi về lúc 19h15 ngày Chúa Nhật 14.03.2021.

Lễ an táng : 9h00 thứ Tư ngày 17.03.2021 tại nhà thờ Giáo xứ Tùng Thiện, Giáo phận Phát Diệm (Xã Kim Tân, Kim Sơn, Ninh Bình)

Kính xin quý vị cầu nguyện cho linh hồn ông cố Antôn sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Truyền Thông Thái Hà