Anh em linh mục cùng lớp khấn Dòng dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông cố Giuse Trần Minh Quang

Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng (đứng đầu phía tay trái) cùng với 5 linh mục cùng lớp khấn Dòng với ngài viếng ông cố Giuse, thân phụ cha Anphongsô Hướng

5 linh mục cùng lớp khấn trong Dòng Chúa Cứu Thế với cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông cố Giuse Trần Minh Quang tại nhà thờ Giáo xứ Phùng Khoang, Tổng Giáo phận Hà Nội vào lúc 19 giờ 00 hôm nay, thứ Ba, 23.03.2021.

Ông cố Giuse Trần Minh Quang là thân phụ của cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng. Cha Anphongsô Hướng đang phục vụ tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, hiện là Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Nà Phặc, Bắc Kạn cùng lớp khấn với cha Anphongsô Hướng chủ tế thánh lễ và cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, chánh xứ Giáo xứ Cao Bình, Cao Bằng chia sẻ Lời Chúa. Cùng đồng tế còn có một số cha Dòng Chúa Cứu Thế và cha Chính xứ Giáo xứ Phùng Khoang.

Lớp khấn trong Dòng Chúa Cứu Thế của cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng hiện có 9 linh mục, 6 cha đang phục vụ tại các cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế ở Việt Nam, 3 cha hiện thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Úc Châu.

Ông cố Giuse Trần Minh Quang thuộc Giáo xứ Phùng Khoang nhưng có liên hệ gần gũi với Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà. Ông cố là người đệ tử đầu tiên của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội sau năm 1954. Ông đã được cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích, Bề trên nhiều năm của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội hướng dẫn. Sau khi về xây dựng gia đình, ông cố là người giáo dân nhiệt thành với công việc nhà Chúa, cách riêng trong việc dạy hát cho ca đoàn, là người thân tín của cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích trong những năm tháng mà Đạo Chúa bị cấm cách, bách hại.

Ông cố Giuse Trần Minh Quang đã được chúa gọi về lúc 4g15, Thứ Hai ngày 22.03.2021, hưởng thọ 83 tuổi. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ 00, thứ Tư, ngày 24.03 tại nhà thờ Giáo xứ Phùng Khoang.

Truyền Thông Thái Hà