Ba bài giảng tĩnh tâm Mùa chay 2018 dành cho người lớn tại Thái Hà

Thái Hà (08.03.2018)-  Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư, (05,06,07-3-2018), tại nhà thờ Thái Hà Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Phó Giám Tỉnh, Tỉnh DCCT đã giúp mọi thành phần dân chúa trong giáo xứ Thái Hà tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Đại lễ Chúa phục sinh.

Ba chủ đề của ba ngày tĩnh tâm: “Chúa Giesu phục sinh, Tin Mừng và niềm hy vọng của ta”, “Thập Giá là con đường đưa ta vào trong Thiên Chúa”, “làm thế nào để ở mãi trong Thiên Chúa”.

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NHẤT.

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ HAI.

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ BA.

Các video trực tiếp Thánh Lễ: NGÀY THỨ NHẤT

NGÀY THỨ HAI

NGÀY THỨ BA

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.