Ba Lan: Các thầy Học Viện Dòng Chúa Cứu Thế tham gia hỗ trợ người tị nạn tại biên giới Ba Lan- Ukraine

Hơn một tuần nay, một số các thầy Học Viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Tuchow đã tình nguyện đến biên giới Ba Lan -Ukraine ở Zosin. Các thầy tạm thời ngưng việc học để tham gia giúp đỡ những người tị nạn vượt qua biên giới Ukraine -Ba Lan và hỗ trợ những trợ giúp ban đầu cho họ.

Cha Maciej Sadowski, C.Ss.R. cho biết, có bốn thầy đang giúp đỡ những người tị nạn đến từ Ukraine. Họ làm việc tại trụ sở Caritas dưới sự hướng dẫn của cha Maciej Ziębiec, C.Ss.R., một thành viên của cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế ở Warsaw, cũng là tình nguyện viên làm việc tại cửa khẩu.

Vì có rất nhiều thầy đăng kí sẵn sàng giúp đỡ những người tị nạn, nên nhà Dòng có kế hoạch cho các nhóm nhỏ đi trong vài ngày và làm việc luân phiên, để các thầy không phải ngưng việc học quá lâu.

Học viện Dòng Chúa Cứu Thế và tu viện Tuchow, cùng với một giáo xứ do nhà Dòng phụ trách, cũng tham gia điều phối viện trợ cho các giáo xứ ở Ukraine, nơi có các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế thuộc tỉnh Lviv, – Những giáo xứ ở miền tây Ukraine hiện là trung tâm viện trợ nhân đạo.

Nhiều cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế từ khắp nơi trên thế giới đã đáp ứng nhu cầu của những người dân Ukraine đang phải hứng chịu hậu quả chiến tranh. Các cha các thầy người Ukraine vẫn bám trụ ở lại nơi này, để tiếp tục hỗ trợ người dân và cung cấp cho họ những sự viện trợ nhân đạo nhận được từ quốc tế.

Duc Trung Vu, CSsR chuyển dịch từ ScalaNews