Ba ngày tĩnh tâm Mùa Vọng tại Nhà thờ Thái Hà

Nhằm chuẩn bị tâm hồn mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh sắp đến, Giáo xứ Thái Hà đã có ba ngày tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho các giới. Bắt đầu với giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 18 giờ 00 và Thánh lễ đồng tế lúc 18 giờ 30, từ Thứ Ba và kết thúc vào thứ Năm của Tuần II Mùa Vọng (12.13.14/12).

“Vui Mừng và Hy Vọng” là chủ đề chung cho ba ngày tĩnh tâm do cha Giuse Lương Thanh Tùng hướng dẫn. Ngày đầu cha giảng mời gọi cộng đoàn ‘’Tỉnh thức trong hy vọng’ – Đó là sự tỉnh thức chờ mong Chúa đến trong ngày chết của mỗi người. Ngày thứ hai với chủ đề ‘Vui mừng trong hy vọng’ – Đó là niềm vui của đức tin, niềm vui của những người được ơn Cứu Độ nhờ Đức Giêsu Kitô. Ngày cuối với chủ đề ‘Ra đi trong hy vọng’ – Lời mời gọi nhìn vào trong chính tâm hồn của mình để sửa đổi, để canh tân nhờ đó có khả năng ra đi loan báo Tin Mừng, ra đi làm chứng cho Chúa.

Trong ba ngày tĩnh tâm, cùng với anh chị em giáo dân, các hội đoàn, các ca đoàn trong Giáo xứ ba ngày tĩnh tâm cũng có sự tham dự của hơn 30 anh chị em dự tòng sẽ lãnh nhận các Bí tích gia nhập Giáo hội Công giáo vào Thánh lễ lúc 10 giờ 00, Chúa Nhật ngày 17/12 sắp đến.

Truyền Thông Thái Hà

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ I


BÀI GIẢNG NGÀY THỨ II
BÀI GIẢNG NGÀY THỨ III