Bài Hát Chủ Đề Đại Hội Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thái Hà (17.03.2016) – Bài Hát Chủ Đề cho đại hội giới trẻ Tổng Giáo Phận Hà Nội diễn ra tại nhà thờ Nam Định vào Chúa Nhật lễ Lá 20.03.2016.

1_TRO_VE_VOI_CHA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.