Ban Quản trị Trung ương gặp gỡ các Bề Trên Giám Tỉnh nói tiếng Anh

Khoảng 30 Bề Trên Giám Tỉnh của Dòng Chúa Cứu Thế đã quy tụ tham dự cuộc họp đào tạo kéo dài một tuần do Ban Quản trị Trung ương tổ chức tại Rôma. Cuộc họp khai mạc hôm thứ Hai tuần trước, ngày 6 tháng 3, với Thánh lễ được cử hành tại Đền thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và tiếp tục trong 4 ngày tiếp theo, khi các tham dự viên được trình bày về một số chủ đề liên quan đến sứ vụ lãnh đạo của họ trong các Đơn vị của họ và sự cộng tác với Ban Quản trị Trung ương.

Cha Bề trên Tổng Quyền Rogerio Gomes và các Tổng Cố vấn đã trình bày tầm nhìn cho lục niên tiếp theo và các vấn đề khác nhau liên quan đến trách nhiệm của họ và sẵn sàng cho việc thảo luận và trò chuyện cá nhân. Các tham dự viên đã tìm hiểu về các văn phòng và tổ chức trung ương khác của Dòng Chúa Cứu Thế. Họ đã được giới thiệu về các vấn đề hành chính, các thủ tục Giáo luật, việc bảo vệ và quản lý tài chính và thảo luận về các vấn đề và thách thức hiện tại của công việc lãnh đạo. Vào cuối cuộc họp, các Bề Trên Giám Tỉnh đã được trình bày Văn kiện chung kết của Tổng Công Hội DCCT lần thứ XXVI.

Ngoài các phiên họp đào tạo, một phần rất quan trọng của cuộc họp là việc cử hành Thánh lễ hàng ngày và sự chia sẻ huynh đệ vào những thời điểm khác nhau trong nhóm tham dự viên và trong toàn thể cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế quốc tế Thánh Anphongsô và Collegio Maggiore ở Rôma.

Thứ Bảy tuần này, vào ngày cuối cùng của cuộc họp mặt, các Bề Trên Giám Tỉnh sẽ hành hương đến Pagani để cầu nguyện tại phần mộ của Thánh Anphongsô de Liguori, và nhờ lời chuyển cầu của Ngài, chúng ta sẽ trao phó cho Chúa Cứu Thế Chí Thánh sứ vụ của họ trong Dòng Chúa Cứu Thế.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Minh Tuệ (theo Scala News)