Bế mạc tuần Đại Phúc tại giáo xứ Đồng Chưa: Những hóa trái thiêng liêng lớn lao

Có anh chị em 35 năm, 30 năm, và trên 10 năm thì rất nhiều đã được giao hòa với Chúa qua Bí Tích Hòa Giải. Những anh chị em này đã đi xưng rồi. Một số trong đó đã bỏ tham dự thánh lễ lâu năm nay đã đi trở lại. Những trường hợp này phần lớn là quý ông, quý anh. Ngoài ra, tinh thần sống Đạo của bà con giáo dân được củng cố, một số những mối bất hòa với nhau giữa anh chị em trong gia đình, giữa bà con làng xóm với nhau được tháo gỡ. Đó là những ơn do Tuần Đại Phúc mang lại mỗi khi các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế cử hành, cách riêng tại Giáo xứ Đồng Chưa, Giáo phận Phát Diệm.

Tuần Đại Phúc đã bế mạc với Thánh lễ và phép lành ban ơn toàn xá vào lúc 18 giờ 30, Thứ Bảy, 04.03.2023.

Theo cha quý cha Dòng Chúa Cứu Thế, để Ơn Đại Phúc đến với từng người, từng nhà và toàn thể giáo xứ; Ngoài sự quảng đại của mọi thành phần trong giáo xứ khi góp phần mình cho chương trình của Tuần Đại phúc, thì việc hy sinh cầu nguyện với Thánh lễ ban sáng, giờ Chầu Thánh Thể ban trưa hay giờ hành hương kính Đức Mẹ cũng như Thánh lễ tối, việc đọc Kinh liên gia đã đem lại những hoa trái thiêng liêng lớn lao mà mọi người có thể chứng kiến.

Một số hình ảnh trong thánh lễ Bế mạc Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Đồng Chưa – xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình