Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp tục phá hủy nguyên trạng Nhà thờ và Tu viện kín Camêlô ở Hà Nội

Thái Hà (01.07.2016) – WTGPHN – Mặc dầu Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã gửi nhiều văn thư khiếu nại và kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên hệ, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Saint Paul) vẫn đang tiếp tục phá hủy nguyên trạng Tu viện kín Camêlô và đặc biệt phá hủy hiện trạng bên trong Nhà thờ của Tu viện để biến thành hội trường.

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội mạnh mẽ phản đối việc xâm phạm đến cơ sở tôn giáo và Nhà thờ là nơi thờ phượng thánh thiêng, xúc phạm đến niềm tin của người Công giáo. Ngày 26/6/2016 Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã tiếp tục gửi văn thư khiếu nại đến Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên hệ để Bệnh viện Xanh Pôn dừng ngay việc phá hủy và thi công tại đây.

tu_vien_carmel_1 tu_vien_carmel_2
tu_vien_carmel_3 tu_vien_carmel_4
tu_vien_carmel_5 tu_vien_carmel_6

 

Nguồn: Web TGP Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.