Bộ tài liệu mục vụ cho Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần II

Papa Francesco e anziani – nonni

Hôm 30/5, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã phát hành một bộ tài liệu mục vụ với những hướng dẫn về việc cử hành Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ hai tại tất cả các giáo phận, giáo xứ và cộng đoàn giáo hội. Bộ tài liệu gồm thông điệp của Đức Thánh Cha cho dịp này, lời cầu nguyện chính thức và các bài giáo lý vào thứ Tư của Đức Thánh Cha về tuổi già. Các bản văn này có kèm theo một số gợi ý về mục vụ và phụng vụ.

Bộ tài liệu cũng bao gồm thông báo về Ơn Toàn Xá được ban cho ông bà, những người cao tuổi và tất cả các tín hữu tham dự Thánh Lễ do Đức Thánh Cha chủ sự hoặc những cử hành khác ở khắp nơi trên thế giới với tinh thần sám hối và bác ái; cũng như được ban cho những ai dành thời gian thích đáng để thăm viếng những người cao tuổi. Thật vậy, việc viếng thăm này là “việc làm của lòng thương xót trong thời đại chúng ta” như được Đức Thánh Cha viết trong thông điệp cho Ngày này.

Bộ tài liệu mục vụ, sẽ được gửi đến tất cả các Hội đồng Giám mục trong những ngày tới, nhằm mục đích giúp thực hiện lời mời của Đức Thánh Cha trong việc cử hành Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi tại tất cả các giáo phận, giáo xứ và cộng đoàn giáo hội, nhưng cũng để cung cấp các công cụ mục vụ cho giáo dân.

ĐHY Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nói rằng “việc chăm sóc ông bà và người cao tuổi không thể được xem là điều gì đó phi thường, bởi vì sự hiện diện của họ không phải là bất thường, mà là một sự thật đã được thiết lập trong xã hội của chúng ta. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta nhận thức được mức độ thích đáng của việc này đối với đời sống của các quốc gia và cộng đồng của chúng ta và làm như vậy không phải chỉ một lần mà theo một cách có cấu trúc. Nói cách khác, vấn đề không phải là chạy theo tình huống khẩn cấp, mà là đặt nền móng về một lối tiếp cận mục vụ lâu dài, sẽ gắn bó với chúng ta trong nhiều thập kỷ tới.”

Các bài giáo lý và thông điệp của Đức Thánh Cha là trọng tâm của bộ tài liệu mục vụ và bao gồm một số chỉ dẫn có thể được sử dụng, và nếu cần, có thể được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh của từng nơi. Lời cầu nguyện chính thức là một công cụ giúp chuẩn bị sự kiện và có thể được đọc bởi những người cao tuổi và những người sẽ đến thăm họ.

Link bộ tài liệu mục vụ bằng các ngôn ngữ khác nhau: link. Bộ tài liệu bằng Tiếng Việt sẽ được HĐGM Việt Nam thực hiện trong thời gian tới.

Văn Yên, SJ – Vatican News