Bộ tranh chủ đề Tượng Chịu Nạn Tại Đan Viện Thiên An, Huế

Một số facebook đăng loạt hình với chủ đề Tượng Chịu Nạn tại Đan Viện Thiên An, Huế kèm theo ghi chú “Tranh của Nguyễn Văn Tùng”

Những bức tranh với điểm nhấn là Tượng Chịu Nạn được tác giả vẽ với nhiều góc cạnh, ý tuỏng khác nhau cách rất chuyên nghiệp và ý nghĩa.

Gửi tới quý vị và các bạn loạt tranh này để chúng ta chiêm ngắm tượng Chúa chịu nạn qua biến cố tại Đan Viện Thiên An, Huế đã và đang xảy ra trong những ngày qua. Chúa chịu nạn cũng đã và đang và sẽ xảy ra nhiều nơi trên thế giới vì tội của con người và để Cứu Độ con người.

Chúng tôi không rõ tác giả Nguyễn Văn Tùng đưa bộ ảnh của mình lên facebook cá nhân hay không. Chúng tôi lấy lại những hình ảnh này từ facebook Tiếu Ca.

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp