Brazil: Mười tập sinh tuyên khấn lần đầu trong Dòng Chúa Cứu Thế

Vào Chúa Nhật, ngày 16 tháng 1 vừa qua, mười tập sinh đã tuyên khấn ba lời khuyên của Tin Mừng (khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời) trong Dòng Chúa Cứu Thế. Bảy thầy theo ơn gọi linh mục, và ba thầy theo ơn gọi thầy trợ sĩ. Thánh lễ diễn ra tại Nhà thờ Santa Terezinha, lúc 9:30 sáng, ở Tietê (Sao Paulo).

Các thầy tuyên khấn và theo đuổi ơn gọi linh mục là: Carlos Henrique Mota de Pádua, Fabrício Gabriel Lima Oliveira, Gustavo da Silva Santos, Leandro de Cássio Eduardo, Leandro Gimenes da Silveira, Lucas Martins de Oliveira, Luciano Aparecida de Oliveira. Ba thầy theo ơn gọi trợ sĩ là: Cleiton Irinei de Carvalho Teixeira, Ian Lucas Lopes de Castro, João Cesar Batista de Araújo. Năm thầy đã trải qua giai đoạn Tập viện ở Nhà tập Santa Terezinha ở Tietê (SP) và năm thầy khác tại Tập việnSão Clemente Maria Hofbauer ở Campina Grande (PB).

Trong thánh lễ, lần đầu tiên các tập sinh được mặc áo Dòng Chúa Cứu Thế. Bề trên Giám tỉnh, cha Marlos Aurélio, C.Ss.R, chủ tế, với sự hiện diện của Cha giáo tập Pedro Paulo Dal Bó, và các cha các thầy trong Dòng.

Các thầy tân khấn lãnh nhận tu phục, chuỗi hạt, huy hiệu Dòng và thánh giá theo truyền thống Anphongsô, để trở nên những nhà truyền giáo của Ơn Cứu Độ chứa chan; những thừa sai của Đấng Cứu Chuộc Chí Thánh, những người tìm thấy trên cây thập tự giá biểu tượng quan trọng nhất của Sự Cứu Chuộc.

Duc Trung Vu, CSsR (theo Scala News)