Buổi học về các bí tích trong hội thánh II

Thưa anh chị em, vào lúc 19h30 Thứ Hai, ngày 23/11/2020, tại Hội trường Tầng 2, Nhà mục vụ Giáo xứ Thái Hà đã diễn ra buổi học thứ hai về các Bí tích trong Hội Thánh Công Giáo, do cha Vinh Sơn Trần Trí Tuệ DCCT phụ trách, cùng với sự góp mặt của khoảng 36 học viên TSGDCCT Hà Nội.

Trong buổi học hôm nay, cha Vinh Sơn đã chia sẻ với lớp học về Bí tích Thánh Tẩy (hay Bí tích Thanh Tẩy, Bí tích Rửa Tội). Bí tích này là một trong ba Bí tích Khai tâm Ki-tô Giáo, là nền tảng của toàn bộ đời sống Ki-tô hữu và là cửa ngõ dẫn vào đời sống thần linh, cũng như mọi bí tích khác. Nhờ bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và tái sinh làm con cái Thiên Chúa, trở thành chi thể của Đức Ki-tô, được tháp nhập vào Hội Thánh và tham dự sứ mạng của Hội Thánh: “Bí tích thánh Tẩy là bí tích tái sinh chúng ta nhờ nước và trong Lời Chúa” (x. Giáo lý 1213).

Ngay từ thời kỳ Cựu Ước, Bí tích Thánh Tẩy đã được tiên báo nhiều lần thông qua các biến cố trong lịch sử loài người và dân Ít-ra-en, chẳng hạn như biến cố Đại Hồng Thủy thời ông Nô-ê, biến cố dân Ít-ra-en vượt qua Biển Đỏ, hay việc họ băng qua sông Gio-đan để tiến vào Đất Hứa. Trong Thánh lễ Đêm Vọng Phục Sinh, Hội Thánh tuyên bố rằng: “thời đó cũng như bây giờ, nước biểu thị quyền năng Chúa, vừa tiêu diệt tội lỗi, vừa khai mở một đời sống mới” (x. Sách lễ Rô-ma, Vọng Phục Sinh 42).

Bước sang Tân Ước, với cuộc Vượt Qua trên Thập Giá, Đức Ki-tô đã khơi nguồn bí tích Thánh Tẩy cho mọi người. Người nói về cuộc tử nạn sẽ phải chịu tại Giê-ru-sa-lem như “một Phép Rửa” Người phải lãnh nhận (x. Mc 10,38; Lc 12,50). Máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Người bị đâm thâu trên thập giá (Ga 19,34) tiên trưng cho bí tích Thánh Tẩy và bí tích Thánh Thể là những bí tích ban sự sống mới (x. 1 Ga 5,6-8): từ giây phút ấy, chúng ta có thể “sinh ra nhờ nước và Thánh Thần” để được vào Nước Thiên Chúa (Ga 3,5) (x. Giáo lý 1225).

Chính vì vậy, ngay từ ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, Hội Thánh đã cử hành và trao ban bí tích Thánh Tẩy qua tay các Tông đồ và cộng sự viên của các ngài. Thánh Phê-rô tuyên bố rằng: “Anh em hãy sám hối, và mỗi người phải chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân sủng là Thánh Thần” (Cv 2,38).

Ngoài ra, Bí tích Thánh Tẩy cũng là bí tích đức tin (x. Mc 16,16). Không thể tách đức tin khỏi cộng đoàn tín hữu. Đức tin của chúng ta gắn liền với đức tin của Hội Thánh. Đức tin cần có để được rửa tội chưa phải là đức tin hoàn hảo và trưởng thành, nhưng là một khởi đầu cần được phát triển. Hội Thánh hỏi người dự tòng hoặc người đỡ đầu: “Con xin gì cùng Hội Thánh Chúa?” Và họ trả lời: “Con xin đức tin”.

Đức tin của những người đã được rửa tội, trẻ em hay người lớn, cần được tăng trưởng sau khi rửa tội. Chính vì thế, hằng năm trong đêm vọng Phục Sinh, Hội Thánh cho các tín hữu nhắc lại lời hứa rửa tội. Việc chuẩn bị lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy chỉ dẫn tới ngưỡng cửa của đời sống mới. Bí tích Thánh Tẩy là nguồn mạch phát sinh đời sống mới trong Đức Ki-tô, từ đó phát sinh đời sống Ki-tô hữu (x. Giáo lý 1253-1254).

Trên đây là những kiến thức cơ bản của buổi học về Bí tích Thánh Tẩy. Mong rằng các anh chị em lớp học TSGDCCT sẽ ghi nhớ và nắm bắt để sử dụng cho các bài học tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em!

BTT – TSGDCCT