Các bài giảng trong tuần thánh tại Thái Hà 2018

Bài Giảng: Thánh lễ thứ Năm tuần thánh 2018 – Lm. Bênêđictô Nguyễn Công Nhật, DCCT

Bài Giảng: Thứ Sáu Tuần Thánh – Suy Tôn Thánh Giá – Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, DCCT

Bài Giảng: Suy Niệm Với Mẹ Sầu Bi – Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT

Bài Giảng: Thánh Lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh – Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT

Bài Gảng: Đại lễ Mừng Chúa Phục Sinh – Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.