Các Giám mục Albania cảnh báo những khó khăn của đất nước trước cuộc bầu cử

Đức Tổng giám mục George Frendo của Tirana

Trước cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào 25/4, các Giám mục Albania lên tiếng nói đến những thách đố mà chính phủ tương lai phải đối diện, nhấn mạnh đến nhu cầu của người dân, và tố cáo việc mua phiếu bầu.

Thách đố trước tiên đối với Albania là đại dịch Covid-19. Về vấn đề này, một mặt các Giám mục hoan nghênh các hoạt động của các nhân viên y tế, và mặt khác nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đưa các chiến lược tâm lý-xã hội hiệu quả để chiến thắng đại dịch này. Sau đó, các Giám mục nhắc lại tính cấp thiết của một cuộc cải tổ công lý vẫn còn đang trong quá trình thực hiện, nhằm củng cố các thể chế.

Tiếp đến, trình trạng di cư của người trẻ và các gia đình, những người đang rời bỏ quê hương là thách đố thứ hai và là vết thương lớn cho Albania. Các Giám mục kêu gọi đặc biệt chú ý đến các vùng nông thôn và thành thị, bị đánh dấu bởi nghèo đói cùng cực, thiếu cơ sở hạ tầng và dịch vụ thiết yếu, như đường xá hoặc cơ sở y tế.

Một mối bận tâm khác là trình độ học vấn và điều kiện sống của một số nhóm người dân, như những người bị ảnh hưởng bởi động đất năm 2019. Theo Giáo hội, cần phải ưu tiên tái thiết nhanh chóng ở các khu vực này.

Về quá trình bầu cử, các Giám mục nói: “Nếu muốn Albania có một tương lai tốt đẹp hơn, chúng ta phải loại bỏ tham nhũng, nói chung, đây vẫn là một cái bẫy nguy hiểm cho các thể chế và xã hội của chúng ta”.

Các Giám mục cương quyết chống lại việc mua phiếu bầu, một “vết thương cần phải nhổ tận gốc”, và khẳng định rằng, ai bán lá phiếu của mình là bán nhân phẩm của chính mình và của gia đình, ai mua phiếu đó không xứng đáng với nhiệm vụ mà người đó đang tìm kiếm. Theo các Giám mục, việc này là thành quả của một chính phủ do những người thực sự có khả năng, chứ không phải tinh thần đảng phái hay hoạt động chính trị.

Cuối cùng, các Giám mục cũng cảnh báo các ứng cử viên có quá khứ không rõ ràng. Bởi vì, sự liêm chính đạo đức phải là một điều kiện tiên quyết để các cử tri có thể lựa chọn một các tự do và thanh thản.

Ngọc Yến – Vatican News