Các Giám mục Giáo tỉnh Hà Nội họp mặt Tất niên năm Kỷ Hợi

Sáng thứ Sáu ngày 10/01/2020, các Đức Giám mục thuộc Giáo tỉnh Hà Nội đã họp mặt Tất niên tại Toà Tổng Giám mục Hà Nội.

Như đã thành thông lệ, vào dịp cuối năm Âm lịch từ nhiều năm qua các Đức Giám mục miền Bắc luôn có buổi họp Tất niên. Tuy nhiên năm nay, vì lý do mục vụ nên các Đức Giám mục thuộc giáo phận Lạng Sơn, Thái Bình, Vinh, và Đức Giám quản giáo phận Phát Diệm đã không thể cùng hiện diện trong buổi Tất niên này.

Các ngài luôn khởi đầu buổi Tất niên bằng việc ngồi lại với nhau để cùng nhìn lại một năm đã qua. Bữa cơm Tất niên sau đó là thời gian gắn kết hơn giữa các ngài.

Để có được một buổi sáng Tất niên, các ngài đã phải nỗ lực rất lớn khi thời gian cuối năm bộn bề công việc. Những giáo phận xa Hà Nội như Hà Tĩnh, Vinh, Thanh Hoá, và Lạng Sơn thì việc di chuyển của các Đức Giám mục thuộc các giáo phận này càng khó khăn hơn, thường thì các ngài phải đến từ chiều hôm trước.

Sự gắn kết và thường xuyên cùng ngồi lại với nhau của các Đấng Chủ chăn các Giáo phận trong Giáo tỉnh đã đem lại nhiều sự thống nhất trong công việc mục vụ cho toàn miền Bắc và một phần miền Trung của Việt Nam.

https://www.tonggiaophanhanoi.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.