Các Giám mục Hoa Kỳ chào mừng chương trình đoàn tụ gia đình di dân mới

Đức cha Mark Seitz, Giám mục El Paso, Chủ tịch Uỷ ban Giám mục Hoa Kỳ về Di cư, chào mừng chương trình đoàn tụ gia đình di dân mới của chính quyền Biden và kêu gọi cải cách vấn đề này nhiều hơn.

Chương trình mới cho phép những người di cư từ Colombia, El Salvador, Guatemala và Honduras có người thân đã cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ, tuỳ từng trường hợp, trong thời hạn tối đa ba năm trong khi chờ làm thủ tục nhập cư hợp pháp, có thể được tự do.

Trong một tuyên bố được đưa ra trong ngày 10/7, Đức cha Mark Seitz nói: “Chúng tôi chào mừng nỗ lực này nhằm mang lại cơ hội thực tế cho sự đoàn tụ của các gia đình”. Theo Chủ tịch Uỷ ban Giám mục Hoa Kỳ về Di cư, sự đoàn tụ này là nền tảng cho cả hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ và giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Các mối quan hệ gia đình góp phần quyết định việc xây dựng xã hội tốt đẹp.

Ngoài việc khen ngợi chương trình nhập cư mới, Đức cha Seitz cũng chỉ ra sự cần thiết cải cách chính sách nhập cư thêm nữa. Bởi vì, chương trình này không bao gồm tất cả mọi người di cư đến Hoa Kỳ. Ngài viết: “Đây là lý do tại sao các Giám mục, cùng với đa số các lãnh đạo dân sự và người dân Hoa Kỳ cho rằng cuối cùng cải cách nhập cư là giái pháp thực sự và bền vững duy nhất cho những thách đố này. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Quốc hội hợp tác trên cơ sở lưỡng đảng để đạt được điều này, một nhiệm vụ khó khăn nhưng không phải là không thể”.

Đức cha Chủ tịch kết luận bằng cách chỉ ra Đạo luật Nhân phẩm 2023 là bằng chứng cho thấy cải cách nhập cư lưỡng đảng là có thể.

Thực tế, nếu được thông qua, Đạo luật này sẽ cung cấp cho những người di cư không có giấy tờ một con đường để có được tư cách pháp nhân nếu họ đáp ứng một số yêu cầu, bao gồm vượt qua kiểm tra lý lịch tư pháp và hoàn trả các khoản thuế.

Ngọc Yến – Vatican News