Các Giáo hội cử hành Ngày Nhi đồng Truyền giáo 2021

Ngày Nhi đồng Truyền giáo 2021

Theo thông báo trên trang web của Ban Thư ký Quốc tế của Hội Nhi đồng Giáo hoàng Truyền giáo, chủ đề cho Ngày Nhi đồng Truyền giáo năm nay 2021 liên quan đến chứng tá chung. Do đại dịch, Ngày này không được tổ chức ở cấp quốc gia với sự tham gia đông đảo của các thiếu nhi và thanh thiếu niên, nhưng giới hạn tổ chức ở giáo xứ và nhóm.

Sơ Roberta Tremarelli, Tổng Thư ký Hội Nhi đồng Giáo hoàng Truyền giáo cho biết, như mọi năm, Ngày Nhi đồng Truyền giáo muốn chỉ ra các thiếu nhi và thanh thiếu niên là những người có vai trò quan trọng trong các hoạt động truyền giáo ở các quốc gia trên thế giới.

Hội Nhi đồng Giáo hoàng Truyền giáo là một trong bốn Hội Giáo hoàng Truyền giáo, hiện có mặt trên 130 quốc gia. Hội hoạt động với phương châm “Thiếu nhi loan báo Tin Mừng cho thiếu nhi, thiếu nhi cầu nguyện cho thiếu nhi và thiếu nhi giúp đỡ các thiếu nhi trên khắp thế giới”.

Sơ Tổng Thư ký cũng cho biết, do đại dịch, Ngày Nhi đồng Truyền giáo chỉ giới hạn ở các giáo xứ và nhóm. Và vì vậy khả năng sử dụng mạng xã hội sẽ mang lại cơ hội mở rộng sự tham gia của nhiều thiếu nhi.

Các ban giám đốc quốc gia đã tổ chức Ngày này với khẩu hiệu và tài liệu phù hợp để mời gọi các thiếu nhi và thanh thiếu niên dấn thân vào Đặc sủng do Hội Nhi đồng Truyền giáo đề xuất. Sơ Tremarelli nói: “Khi các thiếu nhi tham gia vào công cuộc loan báo Tin Mừng, chính sự nhạy cảm của các em đã tác động đến gia đình. Vì vậy, gia đình là nơi đầu tiên các em làm chứng. Đó là một việc làm chứng hỗ tương: cha mẹ làm chứng cho con cái về đức tin của họ, đồng thời các thiếu nhi làm chứng cho cha mẹ trong sự dấn thân nghĩ đến người khác, những người bên ngoài gia đình, khu phố và quốc gia”.

Ngày Nhi đồng Truyền giáo được Đức Giáo hoàng Piô XII thiết lập trong năm 1950 và cho phép mỗi quốc gia ấn định Ngày này.

Hội Nhi đồng Giáo hoàng Truyền giáo do Đức cha Charles de Forbin Janson thành lập ngày 19/5/1843. Ngài được truyền cảm hứng từ Đấng đáng kính Pauline Jaricot, người sáng lập các Hội Truyền bá Đức Tin và Chuỗi Mân côi sống. Mục đích của Đức cha Charles khi thành lập Hội là để các thiếu nhi tham gia giúp đỡ các thiếu nhi khác, qua cầu nguyện và cộng tác vật chất. Năm 1922 Đức Giáo hoàng Piô đã công nhận tổ chức này như là tổ chức của Giáo hoàng. (CSR_91_2021)

Ngọc Yến – Vatican News