Các Giáo hội ở bán đảo Triều Tiên cầu nguyện cho hòa bình và thống nhất

Tháng 8 năm nay Hàn Quốc sẽ kỷ niệm 76 năm thoát khỏi sự thống trị của Nhật Bản. Hướng đến sự kiện này, Hội đồng các Giáo hội Ki-tô ở Hàn Quốc mời gọi các Ki-tô hữu, trong ngày lễ Phục Sinh, liên kết cầu nguyện cho hòa bình và tái thống nhất của bán đảo Triều Tiên, đã bị chia cắt sau cuộc chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến 1953.

Trong lời cầu nguyện nhân dịp này, các Ki-tô hữu cầu xin “với sức mạnh của Chúa Phục Sinh, xin cho chúng con có thể chấm dứt vĩnh viễn sự chia rẽ lâu dài và đau đớn này và hiện thực hóa hy vọng chung sống hòa bình và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên.” Các Ki-tô hữu xin Chúa giúp sức để giữ vững tinh thần của Thỏa thuận hòa giải, không xâm lược, trao đổi và hợp tác được ký kết bởi hai miền Triều Tiên vào năm 1991.

Lời kêu gọi của Hội đồng các Giáo hội Ki-tô thế giới 

Ioan Sauca, Tổng Thư ký của Hội đồng các Giáo hội Ki-tô thế giới cũng gửi một sứ điệp cho các Ki-tô hữu trên bán đảo Triều Tiên, thúc giục họ và tất cả những người thiện chí đồng hành với cam kết hòa bình và thống nhất của người dân trên bán đảo này bất chấp những trở ngại, xung đột và căng thẳng tiếp diễn. Ông nói: “Hiệp hội đại kết sẽ đồng hành với những hành động và lời cầu nguyện của quý vị để loại bỏ mối đe dọa thường xuyên của chiến tranh và đạt được sự chung sống hòa bình”. “Chúng tôi đồng hành và cầu nguyện cho các bạn với lòng can đảm và sự kiên trì của các bạn ngay cả khi ánh sáng hy vọng dường như tắt dần.”

Chiến tranh Triều Tiên

Chiến tranh Triều Tiên là một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử sau hai cuộc chiến tranh thế giới. Trên thực tế, người ta ước tính rằng trong ba năm chiến tranh có khoảng 1,4 triệu thường dân Hàn Quốc, nửa triệu binh sĩ Triều Tiên và “quân tình nguyện” Trung Quốc, 225.784 lính Hàn Quốc, 33.629 lính Mỹ và 3.143 thành viên lực lượng vũ trang của 15 quốc gia khác tham gia cuộc chiến dưới cờ của Liên Hiệp quốc để cứu Hàn Quốc khỏi bị xâm lược, đã thiệt mạng.

Cuộc chiến kết thúc vào ngày 27 tháng 7 năm 1953 với một hiệp định đình chiến khiến đất nước bị chia cắt thành hai quốc gia dọc theo vĩ tuyến 38. Trong hơn 50 năm, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đã tích cực dấn thân cho hòa bình và thống nhất của hai miền Triều Tiên. (CSR_2333_2021)