Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hoa Kỳ tài trợ cho châu Phi

Qua Missio Invest, một quỹ xã hội do Giáo hội quản lý, Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hoa Kỳ đang nỗ lực tài trợ cho hàng ngàn dự án ở châu Phi.

Missio Invest được thành lập vào năm 2014, hoạt động thông qua một loạt các doanh nghiệp nông nghiệp, cung cấp đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và vốn đầu tư cho các dự án ở châu Phi nhằm cải thiện an ninh lương thực, hỗ trợ việc làm tại địa phương và tăng khả năng chống chịu với khí hậu.

Chính phủ Hoa Kỳ đã cấp một khoản vay 20 triệu đô la cho Missio Invest để hỗ trợ các khoản vay cho các tổ chức nông nghiệp, bao gồm tài chính, y tế và giáo dục ở châu Phi cận Sahara. Nhờ đó các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hoa Kỳ đã tạo ra tác động mạnh mẽ cho các dự án ở châu Phi.

Các khoản đầu tư của Quỹ cũng cho phép người dân châu Phi tạo ra thu nhập định kỳ ổn định, hỗ trợ và mở rộng các trường học, bệnh viện và các tổ chức xã hội khác, phục vụ nhu cầu của cộng đồng, chăm sóc những người dễ bị tổn thương và củng cố các hoạt động dịch vụ xã hội.

Missio Invest hiện đã cung cấp 38 khoản vay, với tổng trị giá 4,3 triệu đô la đầu tư vào 36 doanh nghiệp nông nghiệp ở Kenya, Malawi, Nigeria, Tanzania, Uganda và Zambia.

Cha Small, giám đốc điều hành các dự án nhấn mạnh rằng “Missio Invest đang tiếp cận các cộng đồng doanh nhân không được phục vụ và thường bị bỏ quên ở châu Phi, khoảng 40% trong số đó là phụ nữ. Chúng tôi tin rằng đây là những tác nhân thực sự của sự thay đổi tạo ra tăng trưởng kinh tế vì công ích trên lục địa. Không giống như các khoản trợ cấp, các khoản vay này đóng vai trò như đầu tư xúc tác, giúp tạo ra doanh thu địa phương định kỳ để hỗ trợ và mở rộng các chương trình dịch vụ xã hội. Hơn thế nữa Missio Invest không chỉ đơn giản là một dự án đầu tư và quỹ có tác động xã hội, đằng sau nó một triết lý hoàn toàn dựa trên Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo.

Ngọc Yến – Vatican News