Các linh mục hạt Thuận Nghĩa ký tuyên bố phản đối chính quyền đấu tố các linh mục

Thái Hà (09.05.2017) – Trước việc chính quyền huyện Quỳnh Lưu và Tỉnh Nghệ An dùng phương tiện truyền thông cũng như các hội đoàn tấn công, đấu tố cha Antôn Đặng Hữu Nam, chánh xứ Phú Yên và cha Gioan.B Nguyễn Đình Thục, chánh xứ Giáo xứ Song Ngọc, hôm qua 08.05.2017, các linh mục thuộc Giáo hạt Thuận Nghĩa – Giáo hạt có giáo xứ Phú Yên và Song Ngọc đã đồng ký vào ‘TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI CHÍNH QUYỀN ĐẤU TỐ CÁC LINH MỤC’. Bản tuyên bố bao gồm có chữ ký của 18 linh mục thuộc các Giáo xứ trong Hạt Thuận Nghĩa.

Sau đây là Tuyên Bố:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.