Các Thượng phụ Đông phương kêu gọi hòa bình đích thực

Các Thượng phụ Công giáo Đông phương kêu gọi một nền hòa bình đích thực cho miền Nagorno Karabakh.

Tối ngày 9/11/2020 vừa qua, các vị lãnh đạo Armeni và Azerbaigian loan báo hiệp định đình chiến đã được ký kết, dưới sự bảo trợ của tổng thống Nga, Vladimir Putin. Theo hiệp định này, Armeni đã phải nhượng thành phố chiến lược Shoushi cho Azerbaigian. Theo các nhà phân tích và chuyên gia, hiệp định này đúng ra là một sự đầu hàng của người Armeni và là một chiến thắng chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ và của tổng thống Erdogan: với hiệp định này quân Thổ Nhĩ Kỳ có thể trực tiếp tiến vào miền nam Caucase, như một nhân vật chính.

Về vụ này, bốn Thượng phụ Công giáo Đông phương gồm Maronite, Công giáo Melkite, Công giáo Siriac, và Công giáo Armeni, đã nhóm họp tại Tòa Thượng phụ Công giáo Maronite ở Bkerké, vào ngày 13/11 đã công bố một tuyên ngôn bày tỏ tình liên đới với các anh chị em Armeni ở Nagorno Karabakh và Cộng hòa Armeni, bị thương tổn trong phẩm giá của họ và đau khổ vì những hậu quả của chiến tranh với Azerbaigian. Trong tuyên ngôn, các Thượng phụ khẳng định rằng:

“Bao nhiêu lần chúng tôi đã lên án cuộc chiến tranh này. Bao nhiêu lần chúng tôi đã kêu gọi những phe liên hệ và cộng đồng quốc tế giải quyết những tranh chấp bằng những phương thế ôn hòa và ngoại giao! Bao nhiêu lần chúng tôi đã cầu nguyện cho mục tiêu ấy và cho cuộc ngưng chiến giữa hai bên. Ngày hôm nay, chúng tôi kêu gọi Liên Hiệp Quốc và Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc hãy chấm dứt cuộc tranh chấp này. Vùng Nagorno Karabakh đang cần hòa bình đích thực, dựa trên công lý và bình đẳng cho cả hai bên. Chúng tôi tái bày tỏ tin tưởng nơi sự khôn ngoan và đoàn kết của dân tộc Armeni và cầu xin Chúa nâng đỡ họ trong thử thách này!”

(Asia News 13-11-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

https://vietnamese.rvasia.org/