Các tu sĩ DCCT Hà Nội khai mạc Đại phúc tại Giáo xứ Đồng Đội, Tổng Giáo phận Hà Nội

Các giáo họ xa nhà thờ rước linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tới nhà thờ giáo xư bằng xe tải nhỏ

Các tu sĩ DCCT Hà Nội đã khai mạc tuần Đại phúc tại Giáo xứ Đồng Đội thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội với thánh lễ đồng tế vào chiều tối hôm nay, thứ Hai, 27.11.2017.
 
Tuần Đại phúc do cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong làm trưởng đoàn cùng với 4 cha khác thuộc Tu viện DCCT Hà Nội.
 
Trước thánh lễ khai mạc Đại phúc, các nhóm đọc kinh gia đình đã rước linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về nhà thờ Giáo xứ.
 
Được biết, thời gian Tiền phúc đã được khai mạc cách đây hơn 1 tháng trời. Trong thời gian này, các nhóm đọc kinh liên gia và rước linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến từng gia đình.
 
Tuần Đại phúc tại Giáo xứ Đồng Đội sẽ kéo dài một tuần với các thánh lễ, cử hành các Bí tích, thăm viếng và nhiều hoạt động mục vụ khác.
 
Giáo xứ Đồng Đội tọa lạc tại xã Cộng Hòa, Vụ Bản, Nam Ðịnh. Giáo xứ có khoảng 1.200 giáo dân với 300 gia đình. Hiện Giáo xứ do cha Giuse Nguyễn Văn Hữu là chánh xứ.

 

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.