Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và bà con giáo dân Thái Hà vào Vinh viếng và cầu nguyện cho Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên

Sáng nay, 31.08, cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội cùng 3 cha khác, Hội đồng mục vụ, đại diện các hội đoàn Giáo xứ Thái Hà (35 người) đã viếng và dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên tại nhà thờ Chính tòa Giáo phân Vinh.

Chiếc xe 45 chỗ đưa đoàn đến nhà thờ Chính tòa Giáo phận Vinh lúc 04 giờ 00, sau đó đã dâng lễ tại nhà thờ Chính tòa trước linh cữu Đức cha Phaolô Maria lúc 04 giờ 30, theo dịch có sẵn của Giáo phận. Thánh lễ do Đức cha Anphongso Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh chủ sự. Đồng tế với ngài còn có Đức Phêrô Nguyễn Văn Viên, Phụ tá, một số linh mục trong Giáo phận Vinh, quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân. Sau Thánh lễ Đoàn đã dâng hương, kính viếng linh cữu Đức cha Phaolô Maria.

Với Giáo phận Vinh, cách riêng với Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, Tu viện và Giáo xứ Thái Hà luôn ghi nhớ tấm lòng của một vị mục tử đã vượt hơn 300 km để liên đới, chia sẻ và cầu nguyện cho các tu sĩ cũng như bà con giáo dân Thái Hà trong biến cố đất đai hồi năm 2008. Vào ngày 10 tháng 09 năm 2008, cùng với Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên đã đến Thái Hà và dâng thánh lễ tại nhà thờ, cũng như ra khu vực đất để cầu nguyện. Chia sẻ trong thánh lễ vào chiều ngày 10.09.2008 tại nhà thờ Thái Hà, Đức cha Phaolô Maria đã nói: ‘Việc của Thái Hà cũng là việc của Giáo phận Vinh’.

Được biết, để cầu nguyện cho Đức cha Phaolô Maria, nhiều nhóm, hội đoàn tại Thái Hà đã đọc kinh cầu nguyện riêng cho Đức cha khi nghe tin Đức cha được Chúa gọi về.

Tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà sẽ có thánh lễ đồng tế vào lúc 05 giờ 30, sáng Thứ Năm, 01.09.2022 để cầu nguyện cách riêng cho Đức cha Phaolô Maria. Kính mời ông bà và anh chị em, cách riêng ông bà và anh chị em Giáo phân Vinh đang làm ăn sinh sống và học tập tại Hà Nội đến tham dự thánh lễ.

Truyền Thông Thái Hà