Các tu sĩ thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tĩnh tâm năm

Thái Hà (23.08.2019) – Các tu sĩ thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đang có những ngày tĩnh tâm theo hướng dẫn của Quy luật Dòng.

Từ ngày 20.08 đến ngày 23.08.2019 đã diễn ra hai kỳ tĩnh tâm:

Kỳ tĩnh tâm thứ nhất diễn ra tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Xuân Lộc (Đồng Nai), với gần 100 tu sĩ.

Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc là người hướng dẫn quý tu sĩ trong những ngày tĩnh tâm này.

Kỳ tĩnh tâm thứ hai diễn ra tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn. Kỳ tĩnh tâm này có khoảng 35 quý cha quý thầy và cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, cựu Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế là người giảng phòng.

Những ngày tới, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế còn một kỳ tĩnh tâm khác dành cho khoảng 100 tu sĩ. Kỳ tĩnh tâm này sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 27.08 đến 30.08.2019.

Được biết, theo Quy luật của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, các tu sĩ sẽ có 8 ngày tĩnh tâm trong một năm. Trong những năm qua, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Việt Nam đã tổ chức bốn ngày tĩnh tâm chung cho các tu sĩ trong toàn Tỉnh Dòng. Bốn ngày tĩnh tâm còn lại sẽ được tổ chức tại các cộng đoàn địa phương vào thời gian thích hợp.

Anh chị em cùng với các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện cho các ngài trong những ngày tĩnh tâm này.

Cha Vinhsơn Phạm Trung Thành hướng dẫn tĩnh tâm cho quý cha quý thầy tại Nhà Hưu Dưỡng thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Ảnh website dcctvn.org
Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo chụp hình với quý tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế sau 4 ngày tĩnh tâm tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Xuân Lộc. Ảnh FB Trần Ngọc Hướng

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.