Các vết thương của Chúa Giêsu

Khi phục sinh vinh quang, các thánh hoàn hảo và không còn vết sẹo nào nữa. Tuy nhiên, bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng các vị tử đạo sẽ có thể vẫn có những vết sẹo và các dấu vinh quang trên Thiên Đàng.

Thánh Augustinô viết: “Có thể trên Nước Trời chúng ta sẽ thấy trên thân thể các vị tử đạo có dấu vết của các vết thương mà họ đã phải chịu vì danh Đức Giêsu Kitô: Đó không là sự biến dạng, mà là sự xứng đáng ở họ; và một vẻ đẹp nào đó sẽ chiếu sáng ở họ, nơi thân thể họ, dù đó không là thân xác.” (De Civ. Dei xxii)

Không chỉ các vị tử đạo như vậy, các vết sẹo của Đức Kitô chắc chắn cũng vẫn còn. Đây là giáo lý về đức tin của chúng ta. Tại sao vẫn còn?

Thánh Bede cho thấy mối quan tâm đặc biệt về các vết thương của Đức Kitô. Chú giải Luca 24, Thánh Bede nói rằng Đức Kitô giữ lại các vết thương vì 5 lý do:

– Thứ nhất, chủ yếu đối với vinh quang của Đức Kitô. Ngài mang các vết thương như là chiến tích vĩnh cửu.

– Thứ nhì, các vết thương đó xác nhận việc các môn đệ tin vào sự phục sinh của Ngài. Các vết sẹo đó làm tăng đức tin của chúng ta.

– Thứ ba, Đức Kitô vẫn có các vết sẹo “để khi cầu nguyện với Chúa Cha cho chúng ta, Ngài có thể chứng tỏ Ngài đã chết vì chúng ta.”

– Thứ tư, Chúa Giêsu giữ các vết sẹo để Ngài có thể thuyết phục những người được cứu độ trong Giá Máu của Ngài, được thương xót. Điều đó mặc khải Lòng Thương Xót của Thiên Chúa!

– Thứ năm, Đức Kitô sẽ viện cớ vào các vết sẹo đó để trong Ngày Phán Xét, “Ngài có thể trừng phạt những người bị kết án.” Chính các vết thương đó sẽ kết án họ chịu hình phạt đời đời.

Hãy suy niệm về “năm lý do của các vết thương” và cầu nguyện. Chính Thánh Thomas Aquino cũng đưa ra 5 lý do về các vết thương của Chúa Giêsu trong bộ “Tổng Luận Thần Học.” (Summa Theologiae III, q. 54, a. 4)

TAYLOR MARSHALL

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Canterbury Tales)