Các vị lãnh đạo tôn giáo châu Á kêu gọi hòa bình cho Myanmar

Mầm xanh hy vọng cho Myanmar

Các Giám mục và các nhà lãnh đạo tôn giáo châu Á kêu gọi hòa bình cho người dân Myanmar. Lời kêu gọi được gửi đến tân chính phủ và các nhà chức trách khác, nội dung gồm 7 yêu cầu liên quan đến mọi khía cạnh của cuộc sống người dân, đặc biệt yêu cầu chuẩn bị cho những người trẻ một tương lai không có bạo lực.

Lời kêu gọi được phổ biến trong ngày 25/01 và được ký bởi Đức Hồng y Charles Maung Bo, thay mặt “Các tôn giáo vì Hòa bình” và Liên Hội đồng Giám mục châu Á, gửi đến tân chính phủ, các nhà lãnh đạo dân tộc, chính trị và quân đội, và cũng gởi đến tất cả những người thiện chí, 7 yêu cầu:

Yêu cầu đầu tiên đối với chính phủ là “tạo điều kiện cho hòa bình”. Đức Hồng y Bo viết: “Nhiệm vụ của mỗi lãnh đạo quốc gia, cả dân sự và quân sự, là cam kết thực hiện thống nhất, hòa bình và hòa giải. Chúng tôi yêu cầu các vị tạm gác việc tìm kiếm các giải pháp quân sự vô ích sang một bên, để tìm kiếm công lý với lòng dũng cảm và quyết tâm qua đối thoại và đàm phán. Hòa bình sẽ chỉ đến nếu tinh thần lãnh đạo minh bạch, cởi mở và có trách nhiệm được thấm nhuần trong mọi lĩnh vực và cấp lãnh đạo”.

Các yêu cầu tiếp theo là: xóa bỏ mọi kỳ thị sắc tộc; phi quân sự hóa Myanmar; tìm kiếm các giải pháp chính trị cho các vấn đề lớn, tiếp tục cải cách hệ thống tư pháp, giáo dục, an sinh xã hội và y tế; phân quyền trong quá trình ra quyết định.

Yêu cầu cuối cùng là yêu cầu chính phủ chuẩn bị cho các thế hệ mới một tương lai thịnh vượng, hòa bình và không có bạo lực.

Văn kiện của các vị lãnh đạo tôn giáo kết thúc bằng việc mời gọi mọi công dân hãy trở thành những người giữ vai chính tích cực của “kỷ nguyên mới thống nhất và liên đới”, là “những nghệ nhân của hòa bình, liên đới và không chia rẽ, dập tắt hận thù, không truyền bá nó, luôn mở ra những con đường đối thoại đem lại hòa giải, hàn gắn và đoàn kết mảnh đất tươi đẹp của chúng ta”.

Ngọc Yến – Vatican News