Cáo phó và tiểu sử cha Gioan.B Nguyễn Minh Sang, DCCT

Chúa Giêsu nói: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và Gia đình huyết tộc trân trọng kính báo:

CHA GIOAN.B NGUYỄN MINH SANG, C.Ss.R

Sinh ngày: 19/11/1943 tại Thừa Thiên Huế

Khấn lần đầu trong Dòng Chúa Cứu Thế: 02/07/1965

Lãnh sứ vụ linh mục: 21/06/1975

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 12g20, Chúa Nhật, 25.07.2021, tại Sài Gòn, sau 78 năm làm con Chúa trên dương thế, 56 năm khấn Dòng và 46 năm Linh mục.

Vì hoàn cảnh dịch bệnh, thi hài Cha GB. Nguyễn Minh Sang đã được hỏa thiêu tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Xin cầu nguyện cho linh hồn cha Gioan.B Nguyễn Minh Sang, C.Ss.R mau hưởng Nhan Thánh Chúa và an nghỉ muôn đời.

…………..

TIỂU SỬ CHA GB. NGUYỄN MINH SANG, C.Ss.R

• Sinh ngày 19 tháng 11 năm 1943 tại Thừa Thiên Huế.

• Năm 1956: Gia nhập Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế tại Huế, năm sau vào Vũng Tàu.

• Năm 1964: Vào Nhà Tập Dòng Chúa Cứu Thế tại Nha Trang.

• Ngày 02.07.1965: Tuyên khấn lần đầu tại Tu viện DCCT Nha Trang.

• Ngày 21.06.1975: Lãnh thừa tác vụ linh mục tại DCCT Sài Gòn.

• Từ năm 1975 đến năm 2008: Cha Xứ Họ đạo Cái Tàu Hạ, GP. Vĩnh Long.

• Từ năm 2008 đến năm 2011: Làm Bề Trên Tu viện DCCT Huế.

• Từ năm 2011 đến năm 2015: Làm Bề Trên Tu viện DCCT Nha Trang.

• Từ năm 1915 đến năm 2019: Làm Quản lý Tu viện DCCT Nha Trang.

• Từ năm 2019 đến năm 2020: Phụ trách cơ sở DCCT ở Cần Thạnh.

• Từ năm 2020 đến nay: Làm thành viên Tu viện DCCT Sài Gòn.

Vào lúc 12g30, ngày 25 tháng 07 năm 2021, cha GB. Nguyễn Minh Sang đã an nghỉ trong Chúa, sau 78 năm làm con Chúa trên dương thế, 56 năm khấn Dòng và 46 năm Linh mục.

Cha GB. Nguyễn Minh Sang đã ghi lại đôi dòng cảm nghĩ như sau: Tôi nhận thấy mình không có nhiều tài năng nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì được làm tu sĩ DCCT, được sống diệu cảm Gia đình Thánh Anphongsô, đó là sống và loan báo Tin Mừng cứu độ cho những người nghèo khổ bị bỏ rơi. Tôi rất biết ơn Mẹ Nhà Dòng và anh em đã luôn nâng đỡ tôi cả về vật chất lẫn tinh thần.”

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha GB. Nguyễn Minh Sang sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam