Cáo phó và Tiểu sử cha Giuse Lương Văn Long, C.Ss.R

Chúa Giêsu nói: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và Gia đình huyết tộc trân trọng kính báo:

CHA GIUSE LƯƠNG VĂN LONG, C.Ss.R

Sinh ngày: 27/12/1960 tại Bắc Giang

Khấn lần đầu trong Dòng Chúa Cứu Thế: 27/06/2005

Lãnh sứ vụ linh mục: 13/06/2009

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 03g20, Thứ Ba, 07.12.2021, tại Tây Ninh, sau 61 năm làm con Chúa trên dương thế, 16 năm khấn Dòng và 12 năm Linh mục.

Vì hoàn cảnh dịch bệnh, nên các nghi thức An táng cho cha Giuse không thể được thực hiện như thông thường. Xin anh chị em cầu nguyện cha Giuse mau hưởng Nhan Thánh Chúa và an nghỉ muôn đời.

…………..

TIỂU SỬ

CHA GIUSE LƯƠNG VĂN LONG, C.Ss.R

 Sinh ngày 27 tháng 12 năm 1960 tại tỉnh Bắc Giang, thuộc Giáo Phận Bắc Ninh.

– Từ năm 1972 đến năm 1978: Học phổ thông.

– Từ năm 1978 đến năm 1982: Thực hiện và hoàn tất nghĩa vụ quân sự.

– Từ năm 1983 đến năm 1994: Giúp xứ tại Nhà thờ Bắc Giang.

– Từ năm 1994 đến năm 2001: Tu học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội và hoàn tất Chương trình Triết học và Thần học Khóa V.

– Từ năm 2001 đến năm 2002: Ra trường và sinh hoạt tại TGM. Bắc Ninh.

– Từ năm 2003: Tìm hiểu Ơn gọi DCCT, với sự đồng ý của ĐGM. GP. Bắc Ninh.

– Ngày 27/06/2005: Tuyên Khấn Lần Đầu trong DCCT.

– Ngày 13/06/2009: Lãnh sứ vụ Linh mục.

– Từ năm 2009 đến năm 2011: Làm mục vụ tại GX. Cao Bình, GP. Lạng Sơn-Cao Bằng.

– Từ năm 2011 đến năm 2018: Thành viên Cộng Đoàn DCCT Hà Nội.

– Từ năm 2018 đến nay: Thành viên Cộng Đoàn DCCT Tây Ninh.

Vào lúc 3g00, ngày 07 tháng 12 năm 2021, cha Giuse Lương Văn Long đã an nghỉ trong Chúa, sau 61 năm làm con Chúa trên dương thế, 16 năm khấn Dòng và 12 năm Linh mục.

Cuộc đời Cha Giuse là một hành trình miệt mài đi theo Chúa với lòng nhiệt thành phục vụ Hội Thánh và các linh hồn, cách riêng là theo đặc sủng DCCT. Nhờ ơn Chúa giúp, hôm nay, Cha Giuse đã hoàn thành cuộc đời tận hiến cho Chúa trong ơn gọi DCCT. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cha Giuse sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.