Cáo phó: Ông cố An-tôn Trần Quốc Long – Thân phụ tu sĩ Phanxicô.X Trần Văn Bắc, C.Ss.R được Chúa gọi về

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 6a)

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Chúa Giê-su Phục Sinh

Bà cố Maria Lê Thị Gấm và gia đình trân trọng báo tin

Ông Cố An-tôn Trần Quốc Long

Sinh ngày 05/ 02/ 1937

Đã được Chúa gọi về lúc 05 giờ 30 phút, thứ Sáu Ngày 03/ 06/2022, tức ngày Mồng 05 Tháng 05 Nhâm Dần.

Hưởng thọ 85 tuổi

Nghi thức nhập quan lúc 09 giờ 30, Chúa Nhật ngày 05/06/2022.

Linh cữu quàn tại tư gia: xóm 7, xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Lễ viếng vào lúc 10 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 05/06/2022.

Thánh lễ đồng tế được cử hành lúc 09 giờ 00, Thứ Hai ngày 06/06/2022/ 2022 Tại Nhà Nguyện Vườn Thánh giáo họ Duy Hòa, xứ Khiết Kỷ, Giáo hạt Tôn Đạo, Giáo Phận Phát Diệm

Ông Cố An-tôn được an táng tại Vườn Thánh giáo họ Duy Hòa

Kính xin Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, Quí Cha, Quý Tu Sỹ nam nữ cùng cộng đoàn thương cầu nguyện và hiệp dâng Thánh Lễ cho Ông Cố An-tôn.

T/M tang gia

Bà Cố Maria Lê Thị Gấm

Trưởng nam: Tô-ma Trần Hải Nam

Út nam: Tu sỹ PhanxicôX. Trần Văn Bắc, CSsR.