Cáo Phó : Ông cố Giuse Nguyễn Văn Ngoạn, thân phụ linh mục Gioan Nguyễn Đức Phú, C.Ss.R được Chúa gọi về

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, Chúng con xin kính báo:

ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN NGOẠN

Sinh năm 1953

Tại Thạch Bích, Bích Hoà, Thanh Oai, Hà Nội

Đã được Chúa gọi về lúc19h 39’

Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Tại tư gia thuộc Giáo xứ Thạch Bích

Giáo hạt Thanh Oai, Giáo Phận Hà Nội

Hưởng thọ 69 tuổi

Lễ Nhập quan vào lúc 8h, ngày 16/8/2022

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành vào lúc 8h, ngày 17 tháng 08 năm 2022.

Tại Nhà thờ Giáo xứ Thạch Bích, Giáo hạt Thanh Oai, Giáo Phận Hà Nội.

Kính xin hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Ông Cố Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính báo:

– Bà cố Maria Nguyễn Thị Sang

– Trưởng Nam: Phêro Nguyễn Đức Ngoan

– Lm. Gioan Nguyễn Đức Phú, C.Ss.R

– Tang quyến.