Cáo phó: Thân mẫu linh mục Phêrô Đặng Đình Thà, DCCT được Chúa gọi về

Truyền Thông Thái Hà xin chia sẻ với cha Phêrô Đặng Đình Thà, DCCT và gia đình của cha.

Cha Phêrô Thà đang làm mục vụ tại Đài Loan. Thân phụ của ngài mới được Chúa gọi về cách đây một năm (01.05.2020), giờ thân mẫu qua đời. Do dịch Covid-19 nên cha Thà đều không thể gặp gỡ được ông bà cố trước lúc các ngài qua đời và cử hành thánh lễ an táng cho các ngài. Xin Chúa nâng đỡ và bù đắp sự mất mát của cha.