Cáo phó và tiểu sử cha Antôn Nguyễn Văn Trung, Dòng Chúa Cứu Thế

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

 CÁO PHÓ 

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam,

và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin

CHA ANTÔN NGUYỄN VĂN TRUNG, C.Ss.R.

Sinh ngày 17 tháng 06 năm 1926, tại Bình Đức, Long An.

Khấn Lần đầu: 15.08.1951

Lãnh sứ vụ Linh mục: 07.09.1958

đã an nghỉ trong Chúa lúc 6h37, Chúa Nhật ngày 01.12.2019, tại Nhà hưu của Tỉnh DCCT Việt Nam, sau 93 năm làm con Chúa trên dương thế, 68 năm sống lời khấn Dòng và 61 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 19h00 Chúa Nhật ngày 01.12.2018, tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn.

Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 6h00 sáng thứ Tư ngày 04.12.2019, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn.

Sau Thánh lễ, thi hài Cha Antôn sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Xin cầu nguyện cho Cha Antôn Nguyễn Văn Trung, C.Ss.R.

 RIP

 

TIỂU SỬ

CHA ANTÔN NGUYỄN VĂN TRUNG, C.Ss.R.

— *** —

CHA ANTÔN NGUYỄN VĂN TRUNG, C.Ss.R.

Sinh ngày 17 tháng 06 năm 1926 ở Bình Đức, Long An.

Ngày 01.08.1950: Vào Nhà Tập Dòng Chúa Cứu Thế ở Hà Nội và Đà Lạt.

Ngày 15.08.1951: Khấn lần đầu tại Tu viện DCCT Đà Lạt.

Từ năm 1953 đến năm 1954: Đi quân dịch.

Ngày 02.08.1956: Khấn trọn đời tại Tu viện DCCT Đà Lạt.

Ngày 07.09.1958: Lãnh thừa tác vụ linh mục tại DCCT Đà Lạt.

Từ năm 1960 đến năm 1964: Giám đốc Dự Tu Viện DCCT ở Nha Trang.

Từ năm 1964 đến năm 1966: Phục vụ thừa sai ở Fyan và Đà Lạt.

Từ năm 1967 đến năm 1968: Phục vụ thừa sai ở Sài Gòn và Nha Trang.

Từ năm 1969 đến năm 1975: Làm Tuyên uý quân đội.

Từ năm 1975 đến năm 1988: Ở tù và học tập cải tạo.

Từ năm 1988 đến năm 1993: Vì hoàn cảnh phải về sống với thân nhân ở Long An.

Từ năm 1993 đến nay: Được trở lại làm mục vụ tại Tu viện DCCT Sài Gòn.

Vào lúc 6g37 ngày 01.12.2019 Cha Antôn Nguyễn Văn Trung đã được Chúa gọi về tại Nhà hưu dưỡng của Tỉnh DCCT Việt Nam, sau 93 năm làm con Chúa trên dương thế, 68 năm sống lời khấn Dòng và 61 năm thi hành sứ vụ linh mục.

Cha Antôn đã diễn tả cuộc đời ngài bằng những lời khiêm tốn sau đây: “Tôi ý thức tôi là một tu sĩ bình thường, một linh mục bình thường. Tôi sống bình thường và làm những công việc bình thường.” Và Cha dâng lời ca ngợi Chúa như sau: “Tạ ơn Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp.” Sau cùng, Cha nói: “Tôi cảm nhận mình đi đúng đường, không có gì để hối tiếc. Nếu cần chọn lại, tôi sẽ vẫn chọn con đường tôi đã đi.”

Hôm nay, Chúa đã gọi cha Antôn về với Người, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời cầu nguyện của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cha Antôn sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.