Cáo Phó Và Tiểu Sử Cha Marcô Bùi Quan Đức, Tu Sĩ Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam,
và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin

Cha MÁC-CÔ BÙI QUAN ĐỨC, C.Ss.R.

Sinh ngày: 06.10.1966 tại Sài Gòn.

Khấn Lần đầu: 01.08.1992

Khấn Trọn đời: 01.08.1996

Lãnh sứ vụ Linh mục: 04.09.1999

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 21 giờ 30, Chúa Nhật, ngày 20 tháng 5 năm 2018, tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng, sau 52 năm làm con Chúa trên dương thế, 26 năm sống lời khấn Dòng và 19 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

– Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 10 giờ sáng Thứ Hai, ngày 21.05.2018 tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn.

– Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 6 giờ sáng Thứ Tư, ngày 23.05.2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn.

– Sau Thánh lễ, thi hài cha Mác-cô sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.
Xin cầu nguyện cho cha Mác-cô Bùi Quan Đức, C.Ss.R.

RIP
…………………………..

TIỂU SỬ

CHA MÁC-CÔ BÙI QUAN ĐỨC, C.Ss.R.
— *** —

CHA MÁC-CÔ BÙI QUAN ĐỨC, C.Ss.R.

• Sinh ngày 06 tháng 10 năm 1966 tại Sài Gòn.

• Từ năm 1973 đến năm 1985: Học tiểu học và trung học cơ sở tại Sài Gòn.

• Từ năm 1986 đến năm 1991: Tìm hiểu và sinh hoạt Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn.

• Từ tháng 7.1991 đến tháng 7.1992: Nhà tập tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

• Ngày 01.08.1992: Tuyên khấn lần đầu tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

• Từ năm 1992 đến 1998: Sinh viên Học viện Dòng Chúa Cứu Thế.

• Ngày 01.08.1996: Tuyên khấn trọn đời tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

• Từ tháng 09.1997 đến tháng 09.1999: Thực tập mục vụ tại Châu Ổ, tỉnh Quảng Ngãi.

• Ngày 12.02.1998: Lãnh sứ vụ Phó tế.

• Ngày 04.09.1999: Lãnh sứ vụ Linh mục.

• Từ năm 1999 đến năm 2008: Du học chuyên ngành Xã hội học và Thần học Mục vụ tại Philippines.

• Từ năm 2008: Phó Giám Đốc Học Viện kiêm Giám học Hậu Học Viện DCCT tại Sài Gòn.

• Từ năm 2011: Phó Văn Phòng Đào Tạo Tỉnh DCCT VN.

• Từ năm 2015: Trưởng Văn Phòng Tông Đồ Tỉnh DCCT VN.

• Từ năm 2015 đến năm 2017: Thành viên Cộng đoàn DCCT Vĩnh Long.

• Từ tháng 08. 2017 đến nay: Phụ tá Giám Đốc Học Viện Thần Học DCCT tại Davao, Philippines.

Vào lúc 21 giờ 30 Chúa Nhật, ngày 20 tháng 5 năm 2018, cha Mác-cô Bùi Quan Đức đã được Chúa gọi về tại Nhà hưu DCCT Sài Gòn, sau 52 năm làm con Chúa trên dương thế, 26 năm sống lời khấn Dòng và 19 năm thi hành sứ vụ linh mục.

Cha Mác-cô đã lâm bệnh nặng trong những ngày cuối đời. Suốt cuộc đời, với tinh thần đạo đức và hiền lành, cha luôn thao thức về sứ vụ DCCT và tích cực đóng góp cho việc đào tạo tu sĩ và sự phát triển của Nhà Dòng, tại Việt Nam cũng như trên thế giới, cách riêng tại Philippines.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha Mác-cô sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.