Cáo phó và Tiểu sử cha Phaolô Nguyễn Thọ, Dòng Chúa Cứu Thế

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và Gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:

CHA PHAOLÔ NGUYỄN THỌ, C.Ss.R

Sinh ngày 04 tháng 07 năm 1933, tại Tam Toà, Đồng Hới.

Khấn Lần đầu: 15.08.1957.

Lãnh sứ vụ Linh mục: 22.12.1962.

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 16g10, thứ Sáu, 29.11.2019, tại Tu viện DCCT Châu Ổ, sau 86 năm làm con Chúa trên dương thế, 62 năm sống lời khấn Dòng và 57 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

– Nghi thức tẩn liệm cử hành lúc 14g30, thứ Bảy, 30.11.2019, tại Tu viện DCCT Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

– Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 8g30, thứ Ba, 03.12.2019, tại Nhà Thờ DCCT Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

– Sau Thánh lễ, thi hài Cha Phaolô sẽ được hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng An Phước Viên – Đà Nẵng.

Xin cầu nguyện cho Cha Phaolô Nguyễn Thọ, C.Ss.R

RIP
…………..
TIỂU SỬ
CHA PHAOLÔ NGUYỄN THỌ, C.Ss.R.

— *** —

CHA PHAOLÔ NGUYỄN THỌ, C.Ss.R

• Sinh ngày 04 tháng 07 năm 1933 tại Tam Toà, Đồng Hới.

• Tháng 08 năm 1948: Vào Dự Tu Dòng Chúa Cứu Thế ở Huế.

• Từ năm 1953 đến năm 1955: Đi học sĩ quan trù bị.

• Tháng 09 năm 1955: Tiếp tục Đệ Tử tại Huế, sau đó chuyển về Vũng Tàu.

• Tháng 08 năm 1956: Vào Nhà Tập tại Tu viện DCCT Đà Lạt.

• Ngày 15.08.1957: Khấn lần đầu tại Tu viện DCCT Đà Lạt.

• Ngày15.08.1960: Khấn trọn đời tại Tu viện DCCT Nha Trang.

• Ngày 22.12.1962: Lãnh thừa tác vụ Linh mục.

• Từ năm 1963 đến năm 1964: Phụ tá Giám Học và giúp Giáo xứ Tùng Lâm.

• Từ năm 1964 đến năm 1965: Phụ tá Giám Đốc Đệ Tử Vũng Tàu.

• Từ năm 1965 đến năm 1968: Phụ tá Giám Đốc Đệ Tử Chợ Lớn.

• Từ năm 1968 đến năm 1970: Phụ tá Giám Đốc Đệ Tử Thủ Đức.

• Từ năm 1970 đến năm 1972: Làm Giám Đốc Anphong Học Viện tại Thủ Đức, tham gia phong trào Hướng Đạo, Thiếu Nhi Thánh Thể và Hùng Tâm Dũng Chí.

• Từ năm 1972 đến năm 1975: Làm Bề Trên Tu viện DCCT Châu Ổ. Làm Giám Đốc và giáo sư Pháp văn tại trường Trung Học Phụng Sự ở Châu Ổ.

• Từ năm 1975 đến nay: Làm Bề Trên Tu viện DCCT Châu Ổ trong hai nhiệm kỳ, rồi làm thành viên trong Cộng đoàn DCCT Châu Ổ.

Vào lúc 16g10, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Cha Phaolô Nguyễn Thọ đã được Chúa gọi về tại Tu viện DCCT Châu Ổ, sau 86 năm làm con Chúa trên dương thế, 62 năm sống lời khấn Dòng và 57 năm thi hành sứ vụ linh mục.

Kính thưa Cộng Đoàn,

Cuộc đời Cha Phaolô phần lớn được dành cho sứ mạng đào tạo Đệ Tử của Nhà Dòng, đào tạo thanh thiếu niên tại Châu Ổ, và đặc biệt cho sứ mạng truyền giáo tại Châu Ổ. Cha Phaolô đã ghi lại cảm nhận về ơn gọi và đời sống tu sĩ DCCT như sau: “Tôi rất hài lòng về ơn gọi, rất hãnh diện về Đấng Sáng Lập. Tôi càng ngày càng tha thiết với việc từ bỏ mình và gắn bó với Chúa Cứu Thế. Tôi hằng nỗ lực sống vui tươi, đơn giản, bình dị, đầy tình người và cởi mở đối với mọi hạng người, mọi lứa tuổi”. Hình ảnh Cha Phaolô được lưu lại nơi anh em trong Dòng và nơi giáo dân là một “Anh Hai Thọ” đầy tinh thần trẻ trung, hoà đồng và dễ gần với mọi người.

Nay Thiên Chúa đã gọi Cha Phaolô trở về với Người. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Tổ Anphongsô và các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Chúa ban cho Linh hồn Cha Phaolô sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.