Cáo phó và tiểu sử thầy Phêrô Phạm Công Thuận, DCCT

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam,

và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin

thầy thuận

THẦY PHÊRÔ PHẠM CÔNG THUẬN C.Ss.R.

Sinh ngày: 12.04.1950.

Tại: Vũng Tàu.

Khấn Lần đầu: 15.07.1997.

Khấn Trọn: 14.01.2002.

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 05 giờ 50 phút sáng ngày 04 tháng 12 năm

2015, tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng, với 65 năm làm con Chúa trên

trần gian và 18 năm khấn dòng.

– Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 17g00 thứ Sáu ngày

04.12.2015, tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn.

– Thánh lễ an táng cử hành lúc 6g00 sáng thứ Hai ngày 07.12.2015 tại

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn.

– Sau Thánh lễ an táng, thầy sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Xin cầu nguyện cho Thầy Phêrô Phạm Công Thuận, C.Ss.R.

RIP

TIỂU SỬ THẦY PHÊRÔ PHẠM CÔNG THUẬN

C.Ss.R.

— *** —

THẦY PHÊRÔ PHẠM CÔNG THUẬN C.Ss.R.

Sinh ngày 12 tháng 04 năm 1950, tại Vũng Tàu.

Từ năm 1954 đến năm 1959: Học trường Béthanie, Vũng Tàu.

Từ năm 1960 đến năm 1964: Đệ tử viện DCCT Vũng Tàu.

Từ năm 1964 đến năm 1965: Học trường ADRAN Đà Lạt.

Từ năm 1965 đến năm 1967: Học trường Les Lauriers, Tân Định.

Từ năm 1968 đến năm 1975: Đi lính quân cảnh. Đậu Tú Tài II.

Từ năm 1975 đến năm 1980: Ở nhà (số 04 Lê Văn Tám, phường 1, Vũng Tàu).

Từ năm 1980 đến năm 1987: Làm từ nhà thờ Vũng Tàu, đạp xích lô.

Từ năm 1988 đến năm 1990: Học bấm huyệt ở Sài Gòn.

Từ năm 1990 đến năm 1991: Ở nước ngoài.

Từ năm 1991 đến năm 1995: Trưởng Ban Hành Giáo giáo xứ Vũng Tàu.

Từ tháng Giêng đến tháng Sáu năm 1996: Xây dựng nhà thờ Bãi Dâu, Vũng Tàu.

Từ năm 1996 đến năm 1997: Tập Viện DCCT.

Ngày 15 tháng 07 năm 1997: Khấn Lần Đầu.

Từ năm 1997 đến năm 1999: Thuộc Tu viện Mai Thôn và học thần học tại Học Viện Lasan.

Từ năm 1999 đến năm 2001: Thuộc Tu viện Sài Gòn và làm Phụ tá Văn Phòng Tỉnh Dòng.

Ngày 14 tháng Giêng năm 2002: Khấn Trọn Đời.

Từ năm 2002 đến năm 2012: Phục vụ Nhà Dòng tại Rôma rồi về Việt Nam thuộc Tu viện Sài Gòn và làm quản lý.

Từ năm 2012 đến năm 2015: Nghỉ hưu tại Nhà Hưu Dưỡng.

Vào lúc 05 giờ 50 phút sáng ngày 04 tháng 12 năm 2015, thầy Phêrô Phạm Công Thuận đã được Chúa gọi về sau 65 năm làm con Chúa trên dương thế và 18 năm sống lời khấn Dòng.

Trong những lời tâm sự lưu lại Nhà Dòng, thầy Phêrô Phạm Công Thuận đã ghi như sau: “Cảm tạ Chúa đã dẫn đưa, dìu dắt con vào Dòng Chúa Cứu Thế này. Qua bao nhiêu thử thách, Chúa vẫn luôn ở bên con, soi sáng để con cảm nhận được tất cả là Hồng Ân Chúa thương ban để tôi luyện con từ từ thành người con trung tín, hữu dụng của Chúa, xứng đáng là chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa muôn người. Xin Chúa thương luôn nâng đỡ, đổi mới con, để trọn đời con được phụng sự Chúa và phục vụ anh em trong Dòng Chúa Cứu Thế này, vì chỉ có Chúa là niềm hạnh phúc thật đời con.”

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.