Cáo phó và Tiểu sử thầy Phó tế Phêrô Hồ Văn Quân, C.Ss.R

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin

THẦY PHÓ TẾ

PHÊRÔ HỒ VĂN QUÂN C.Ss.R.

· Sinh ngày: 24.09.1937

· Tại: Trà Lồng, Long Phú, Long Mỹ, Rạch Giá, Kiên Giang

· Khấn Lần đầu: 19.3.1959

· Phó tế: 25.11.1993

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 15 giờ 30 Thứ Tư, ngày 26.07.2017 tại Nhà Hưu Tỉnh Dòng, với 80 năm làm con Chúa trên trần gian, 58 năm khấn Dòng và 24 năm thi hành sứ vụ phó tế.

– Thánh Lễ nhập quan cử hành lúc: 21 giờ 00 Thứ Tư, ngày 26.07.2017, tại nhà khách của Tu viện DCCT Sài Gòn.

– Thánh Lễ và nghi thức di quan cử hành vào lúc 12 giờ trưa Thứ Năm, ngày 27.07.2017, tại Tu Viện DCCT Sài Gòn. Sau đó di quan về Pleikly (quốc lộ 14, Nhơn Hòa, Chư Pứh, Gia lai)

– Thánh Lễ an táng cử hành lúc 8 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 29.07.2017, tại nhà thờ Pleikly. Sau đó an táng tại nghĩa trang giáo xứ.

Xin cầu nguyện cho thầy Phó tế Phêrô Hồ Văn Quân, C.Ss.R.

RIP

………………………………………..
TIỂU SỬ

THẦY PHÓ TẾPHÊRÔ HỒ VĂN QUÂNC.Ss.R.
— *** —

THẦY PHÊRÔ HỒ VĂN QUÂN C.Ss.R.

• Sinh ngày 24 tháng 09 năm 1937 tại Trà Lồng, Long Phú, Long Mỹ, Rạch Giá, Kiên Giang.

• Từ năm 1937 đến năm 1951: Sống với gia đình tại ấp Tân Thành B, Long Tân, Thạnh Tri, Hậu Giang.

• Từ năm 1951 đến năm tháng 6 năm 1955: Tu tại Dòng Thánh Gia.

• Tháng 6 năm 1956: Gia nhập Dòng Chúa Cứu Thế.

• Ngày 18.3.1958: Vào Nhà Tập Dòng Chúa Cứu Thế tại Đà Lạt.

• Ngày 19.3.1959: Tuyên khấn lần đầu tại Tu viện DCCT Đà Lạt.

• Từ năm 1959 đến năm 1960: Mục vụ tại vùng truyền giáo Fyan, Đà Lạt.

• Từ năm 1960 đến năm 1969: Mục vụ tại vùng truyền giáo cho anh chị em K’ho.

• Từ năm 1969 đến năm 1971: Mục vụ tại vùng truyền giáo cho anh chị em Gia Rai.

• Từ năm 1971 đến năm 1972: Giúp giữ nhà khách ở Dòng Chúa Cứu Thế Huế.

• Từ năm 1972 đến năm 1973: Giúp Đệ Tử Vĩnh Long.

• Từ năm 1973 đến năm 1976: Mục vụ tại trung tâm truyền giáo Pleikly.
• Từ năm 1976 đến năm 1984: Trị bệnh tại nhà và mục vụ ở DCCT tại Vĩnh Long.

• Từ năm 1984 đến năm 1989: Theo gia đình lên Phú lý và mục vụ ở DCCT tại Phú Dòng (Đồng Nai).

• Ngày 25 tháng 11 năm 1993: Lãnh sứ vụ phó tế vĩnh viễn.

• Từ năm 1989 đến năm 2014: Mục vụ tại trung tâm truyền giáo Pleikly.

• Từ năm 2014 đến này: Nghỉ hưu tại Nhà Hưu Tỉnh Dòng.

Vào 15 giờ 30 Thứ Tư ngày 26.7.2017thầy Phó tế Phêrô Hồ Văn Quân đã được Chúa gọi về tại Tu viện DCCT Sài Gòn, sau 80 năm làm con Chúa trên dương thế, 58 năm sống lời khấn Dòng.

Cuộc đời thầy Phêrô là chuỗi dài hành trình theo Chúa Cứu Thế đến với anh chị em K’ho, Gia Rai.

Thầy Phêrô chia sẻ:

Tôi tạ ơn Thiên Chúa đã gọi tôi vào Dòng Chúa Cứu Thế. Với đời sống Tu huynh, tôi không làm được gì nhiều cho Nhà dòng cũng như Giáo hội, nhưng tôi cảm nhận sự dấn thân theo sát Chúa Giêsu Cứu Thế.

Ngay từ khi vào Dòng, tôi đã có diệu cảm với việc truyền giáo cho anh chị em vùng Tây nguyên. Khi ở với họ tôi cảm thấy mình được gần gũi Chúa hơn. Suốt bao năm tháng ở cùng họ, làm cùng họ, ăn cùng họ, tôi đã học được nơi họ nhiều điều về tình bác ái, phó thác… Tôi coi đây là vùng đất hứa mà Chúa đã ban cho tôi.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho thầy Phó tế Phêrô sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.