Cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích kể việc nhà nước mượn Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội

CHA CỐ GIUSE VŨ NGỌC BÍCH KỂ LẠI NHÀ NƯỚC MƯỢN TU VIỆN DÒNG CHÚA CỨU THẾ HÀ NỘI LÀM BỆNH VIỆN ĐỐNG ĐA

Liên quan đến việc Bệnh viện đa khoa Đống Đa có dự án xây ngôi nhà 8 tầng với 2 tầng hầm và 6 tầng nổi trên mảnh đất cạnh ngôi nhà Tu viện mà nhà nước đã mượn nay đang làm Bệnh viện Đống Đa.

Các tu sĩ và bà con giáo dân Thái Hà phản đối dự án xây dựng này vì đất đai và hai ngôi nhà Tu viện nay đang làm Bệnh viện Đống Đa vẫn đang là tài sản hợp pháp của Tu viện và Nhà Thờ Thái Hà.

Mời các bạn nghe cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích kể lại việc nhà nước mượn hai ngôi nhà 3 tầng của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội như thế nào.

Cha Giuse Vũ Ngọc Bích làm Bề trên Tu viện và Chính xứ Thái Hà trong giai đoạn nhà nước mượn các sơ sở, đất đai của Nhà Dòng. Qua lời kể trực tiếp của ngài và bằng văn bản cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích cho biết nhà nước đã mượn Tu viện của Dòng Chúa Cứu Thế – Nhà Thờ Thái Hà làm Bệnh viện như thế nào.

Cha Giuse Vũ Ngọc Bích được Chúa gọi về ngày 08 tháng 06 năm 2004. Trước khi ngài qua đời, ít nhất có 2 video ghi lại những lời ngày kể về biến cố trên.