Cha Giuse Trần Quang Đăng, DCCT về Nhà Chúa

CÁO PHÓ

CHA GIUSE TRẦN QUANG ĐĂNG C.Ss.R.

11811375_744901792322149_6881414181537599371_n

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 8 giờ 00, sáng thứ Hai, ngày 03.08.2015, tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng (số 38 Kỳ Đồng, Quận 3, Sài Gòn)

– Nghi thức tẩn liệm và thánh lễ sẽ cử hành lúc 19g30 thứ Hai, ngày 03.08.2015 tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn.

– Thứ 3 và thứ 4 ngày 4-5/08/2015, giờ phúng viếng, cầu nguyện và thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse.

– Thánh lễ an táng sẽ cử hành lúc 6g00 thứ Năm, 06.08.2015 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn.

Kính xin Quý Cha, Quý Thầy và anh chị em cầu nguyện cho cha Giuse Trần Quang Đăng sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

TIỂU SỬ CHA GIUSE TRẦN QUANG ĐĂNG C.Ss.R.
— *** —

CHA GIUSE TRẦN QUANG ĐĂNG C.Ss.R.

Sinh ngày 15 tháng 06 năm 1934 tại Hà Nội.

Từ năm 1945 đến năm 1949 : Đệ tử Hà Nội.

Từ năm 1949 đến năm 1953 : Đệ tử Huế.

Khấn Dòng ngày 15 tháng 08 năm 1954.

Từ năm 1953 đến 1959 : Học viện Đà Lạt.

Chịu chức Linh mục ngày 05 tháng 09 năm 1959.

Từ năm 1960 đến năm 1965 : Dạy học tại Đệ tử viện Vũng Tàu.

Từ năm 1965 đến năm 1966 : Nhà Tập 2 và làm mục vụ tại Đà Lạt.

Từ năm 1966 đến năm 1967 : Mục vụ thừa sai.

Từ năm 1968 đến năm 1970 : Dạy Pháp văn tại Đệ tử Chợ Lớn và Thủ Đức.

Từ năm 1970 đến năm 1977 : Dạy Pháp văn, ngoại văn và giáo lý tại Sài Gòn.

Từ năm 1977 đến năm 1984 : Dạy giáo lý tại Sài Gòn.

Từ năm 1984 đến năm 2015 : Nghỉ hưu tại cộng đoàn Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng.

Vào lúc 8 giờ 00 ngày 03 tháng 08 năm 2015, cha Giuse đã được Chúa gọi về sau 81 năm làm con Chúa trên dương thế, 61 năm sống lời khấn Dòng và 56 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

Cha Giuse đã lâm bệnh nặng từ lâu và chịu cảnh liệt giường trong những năm tháng cuối đời. Tuy nhiên, như câu Lời Chúa ngài đã chọn ngày chịu chức Linh mục, “Thần Khí Chúa ở trên tôi, bởi Người đã xức dầu cho tôi, Người đã sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó” (Lc 4,18), cha Giuse đã vẫn thi hành sứ vụ thừa sai ngay trên giường bệnh bằng đời sống cầu nguyện và hy sinh. Suốt đời, cha Giuse đã luôn sống sứ mạng thừa sai DCCT, nhất là qua các lớp giáo lý tại DCCT Sài Gòn, và đã góp phần tích cực cho Nhà Dòng và các Kitô hữu tại Việt Nam.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, của các Thánh và Chân phước trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn, nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha Giuse sớm được hưởng vinh quang Nước Trời.

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.